szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
10. rocznica mianowania Biskupa Wacława Depo Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim

 

29 grudnia 2011 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację dotychczasowego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, Księdza Biskupa Wacława DEPO, nowym Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim.

 

*   *   *

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

 
N. 1729/11

 
KOMUNIKAT

 
Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Stanisława NOWAKA z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą częstochowskim dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława DEPO.

 
+ Celestino MIGLIORE
Nuncjusz Apostolski

 
Warszawa, 29 grudnia 2011 roku.

 

*   *   *


Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę Arcybiskupa Wacława, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoł Częstochowskiego, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

abp depo

 

foto: niedziela.pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dramat zbrodni w Gdańsku poucza nas, że bez odniesienia do praw Bożych, a zwłaszcza do przykazania: "Nie zabijaj!" we wszystkich jego wymiarach, niezależnie kogo dotyczy, pokazuje, że ateizm dla nas, dla ludzi tej ziemi, nie jest żadnym poglądem neutralnym. Tu chodzi o życie...

14 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.