szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
10. rocznica mianowania Biskupa Wacława Depo Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim

 

29 grudnia 2011 roku Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła nominację dotychczasowego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, Księdza Biskupa Wacława DEPO, nowym Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim.

 

*   *   *

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

 
N. 1729/11

 
KOMUNIKAT

 
Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Stanisława NOWAKA z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą częstochowskim dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława DEPO.

 
+ Celestino MIGLIORE
Nuncjusz Apostolski

 
Warszawa, 29 grudnia 2011 roku.

 

*   *   *


Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę Arcybiskupa Wacława, którego ustanowiłeś pasterzem Kościoł Częstochowskiego, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

abp depo

 

foto: niedziela.pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.