szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Zaduszki Szkolne w Archikatedrze pw. Św. Rodziny w Częstochowie

W listopadowym czasie modlitwy za naszych zmarłych i zadumy nad ludzkim życiem we wtorek, 5 listopada 2019 r., nauczyciele i młodzież ze szkół położonych na terenie parafii archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie zgromadzili się w Archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie, aby wspominać i modlić się za zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów ich szkół. Uroczystej Mszy św. o godz. 14.00 przewodniczył rektor Bazyliki Archikatedralnej ks. prał. Włodzimierz Kowalik, w koncelebrze ks. Tadeusza Króla, prefekta V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza oraz ks. Łukasza Sakowskiego, prefekta w Szkole Podstawowej nr 35. Ks. Łukasz wygłosił także homilię, w której ukazał pewność Bożej obietnicy życia w niebie, która zwycięża niepokój przemijalności człowieka.

Na początku Mszy św. przedstawiciele szkół odczytali imiona i nazwiska tych, którzy tworzyli wspólnoty szkolne, a teraz odeszli już do wieczności. Polecano zmarłych z V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza,  Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. W. Reymonta, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych,  Zespół Szkół im. W. Andersa, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Szkoły Podstawowej Nr 35. Po Mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego koncertu zespołu muzycznego z Zespołu Szkół Przemysłu, Mody i Reklamy im. W. Reymonta. Z wielką radością można było popatrzeć na wnętrze archikatedry wypełnione młodymi ludźmi, którzy nie tylko patrzą w przyszłość ale i pamiętają o przeszłości. 

ks. Łukasz Połacik

zdj. Barbara Markowska

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.