szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Ukazała się monografia "Z przeszłości miejscowości i parafii Jaworzno k. Wielunia"

 

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie k. Wielunia 9 listopada 2019 r. zakończyła uroczyste, trwające kilka miesięcy, obchody setnej rocznicy wznowienia parafii, którą 9 listopada 1919 r. oficjalnie oddzielił od parafii matczynej w Parzymiechach bp Stanisław Zdzitowiecki. Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęły się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. Mszą św. otwierającą jubileusz i konferencją naukową oraz odpustem parafialnym ku czci Trójcy Przenajświętszej. Zmobilizowana wspólnota parafialna stanęła na wysokości zadania odnośnie do godnego uczczenia tej rocznicy, czym kierował Parafialny Komitet Obchodów 100-lecia Parafii za aprobatą proboszcza, ks. Tadeusza Króla.

            Szczególne miejsce zajęła historyczna konferencja naukowa pt. „Jubileusz 100-lecia wznowienia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie”, która zgromadziła pokaźną liczbę parafian i lokalnych historyków. Owocem tego spotkania jest obszerna monografia miejscowości i parafii Jaworzno powstała pod redakcją ks. dra Kamila Kęsika, którą przekazano do rąk czytelników 10 listopada 2019 r. Praca ta została wydana w ramach uniwersyteckiej serii Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki  zastosowaniu w monografii rzetelnej metody naukowej spełnia ona bieżące wymogi uniwersyteckich prac naukowych.

            Wyczekiwana przez mieszkańców praca została zatytułowana: Z przeszłości miejscowości i parafii Jaworzno k. Wielunia. Materiały z konferencji naukowej nt. jubileuszu stulecia wznowienia parafii. Wewnątrz niej znajduje się szereg artykułów traktujących o całości dziejów parafii jaworznickiej. Szczególną wartością i wyróżnieniem dla parafii jest obecność wśród grona autorów ks. prof. zw. dra hab. Jana Związka, który z wielką życzliwością i wyrozumiałością potraktował zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji wystosowane przez komitet organizacyjny.

            Autorzy pracy zbiorowej zaprezentowali następujące obszary tematyczne, które zawarto w monografii w sposób chronologiczny: ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek: Miejscowość i parafia Jaworzno koło Wielunia na pograniczu Wielkopolski i Małopolski ze Śląskiem w minionych wiekach; ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR: Z kościelnych dziejów Jaworzna w XVII i XVIII wieku; ks. dr Kamil Kęsik: Miejscowość i kościół w Jaworznie w latach 1800–1914 i Parafia Jaworzno w okresie I wojny światowej i II Rzeczypospolitej (1914–1939); ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek: Walka władz niemieckich w okresie rządów wojskowych z Kościołem katolickim w zachodniej części diecezji częstochowskiej; ks. dr Paweł Kostrzewski: Dzieje parafii Jaworzno w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945;  doktorant – ks. Michał Widera: Życie parafialne w Jaworznie w latach 1945–1989 i Dzieje najnowsze parafii Jaworzno (1989–2019); ks. dr Kamil Kęsik: Administratorzy i proboszczowie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie w latach 1919–2019. Zakończenie pracy stanowią opracowane przez lokalnych pasjonatów historii: Zofię Jarząbek i Damiana Troczkę Wspomnienia zawierające szereg relacji, począwszy od okresu dwudziestolecia międzywojennego, przez okres okupacji hitlerowskiej, po wyzwolenie w 1945 r., które uzyskali od najstarszych mieszkańców parafii Jaworzno.

            Jako mieszkańcy parafii Jaworzno wyrażamy wielką radość i wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do utrwalenia naszego parafialnego jubileuszu i przekazania dziejów Jaworzna kolejnym pokoleniom za pomocą monografii książkowej. Dzięki niej ziemia wieluńska i archidiecezja częstochowska otrzymują wyczerpujące opracowanie chlubnych, doniosłych, ale i tragicznych losów małej wiejskiej parafii.

 

Tekst: Damian Troczka

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
29 XII 2011 - Benedykt XVI mianował bp. Wacława Depo arcybiskupem częstochowskim
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.