szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Ukazała się monografia "Z przeszłości miejscowości i parafii Jaworzno k. Wielunia"

 

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie k. Wielunia 9 listopada 2019 r. zakończyła uroczyste, trwające kilka miesięcy, obchody setnej rocznicy wznowienia parafii, którą 9 listopada 1919 r. oficjalnie oddzielił od parafii matczynej w Parzymiechach bp Stanisław Zdzitowiecki. Uroczyste obchody jubileuszowe rozpoczęły się w dniach 15-16 czerwca 2019 r. Mszą św. otwierającą jubileusz i konferencją naukową oraz odpustem parafialnym ku czci Trójcy Przenajświętszej. Zmobilizowana wspólnota parafialna stanęła na wysokości zadania odnośnie do godnego uczczenia tej rocznicy, czym kierował Parafialny Komitet Obchodów 100-lecia Parafii za aprobatą proboszcza, ks. Tadeusza Króla.

            Szczególne miejsce zajęła historyczna konferencja naukowa pt. „Jubileusz 100-lecia wznowienia parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie”, która zgromadziła pokaźną liczbę parafian i lokalnych historyków. Owocem tego spotkania jest obszerna monografia miejscowości i parafii Jaworzno powstała pod redakcją ks. dra Kamila Kęsika, którą przekazano do rąk czytelników 10 listopada 2019 r. Praca ta została wydana w ramach uniwersyteckiej serii Z dziejów kultury chrześcijańskiej na Śląsku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki  zastosowaniu w monografii rzetelnej metody naukowej spełnia ona bieżące wymogi uniwersyteckich prac naukowych.

            Wyczekiwana przez mieszkańców praca została zatytułowana: Z przeszłości miejscowości i parafii Jaworzno k. Wielunia. Materiały z konferencji naukowej nt. jubileuszu stulecia wznowienia parafii. Wewnątrz niej znajduje się szereg artykułów traktujących o całości dziejów parafii jaworznickiej. Szczególną wartością i wyróżnieniem dla parafii jest obecność wśród grona autorów ks. prof. zw. dra hab. Jana Związka, który z wielką życzliwością i wyrozumiałością potraktował zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji wystosowane przez komitet organizacyjny.

            Autorzy pracy zbiorowej zaprezentowali następujące obszary tematyczne, które zawarto w monografii w sposób chronologiczny: ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek: Miejscowość i parafia Jaworzno koło Wielunia na pograniczu Wielkopolski i Małopolski ze Śląskiem w minionych wiekach; ks. dr hab. Sławomir Zabraniak, prof. UR: Z kościelnych dziejów Jaworzna w XVII i XVIII wieku; ks. dr Kamil Kęsik: Miejscowość i kościół w Jaworznie w latach 1800–1914 i Parafia Jaworzno w okresie I wojny światowej i II Rzeczypospolitej (1914–1939); ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek: Walka władz niemieckich w okresie rządów wojskowych z Kościołem katolickim w zachodniej części diecezji częstochowskiej; ks. dr Paweł Kostrzewski: Dzieje parafii Jaworzno w okresie okupacji niemieckiej 1939–1945;  doktorant – ks. Michał Widera: Życie parafialne w Jaworznie w latach 1945–1989 i Dzieje najnowsze parafii Jaworzno (1989–2019); ks. dr Kamil Kęsik: Administratorzy i proboszczowie parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie w latach 1919–2019. Zakończenie pracy stanowią opracowane przez lokalnych pasjonatów historii: Zofię Jarząbek i Damiana Troczkę Wspomnienia zawierające szereg relacji, począwszy od okresu dwudziestolecia międzywojennego, przez okres okupacji hitlerowskiej, po wyzwolenie w 1945 r., które uzyskali od najstarszych mieszkańców parafii Jaworzno.

            Jako mieszkańcy parafii Jaworzno wyrażamy wielką radość i wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do utrwalenia naszego parafialnego jubileuszu i przekazania dziejów Jaworzna kolejnym pokoleniom za pomocą monografii książkowej. Dzięki niej ziemia wieluńska i archidiecezja częstochowska otrzymują wyczerpujące opracowanie chlubnych, doniosłych, ale i tragicznych losów małej wiejskiej parafii.

 

Tekst: Damian Troczka

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Pytał się przed laty kard. Joseph Ratzinger: "Dlaczego wiara chrześcijańska ma szanse przetrwania na zawsze?" I dał taką odpowiedź: "Bo Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, w darach i mocy Ducha Świętego, przezwycięża wszelki fatalizm zła i śmierci".
Maryjo, Matko życia, módl się za nami.
Święty Pawle Pierwszy Pustelniku, módl się za nami".

15 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.