szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Ukazała się monografia "Etyczno-moralne podstawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty"

 

W 40 rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz na progu stulecia Jego urodzin, w Archidiecezjalnym Wydawnictwie Regina Poloniae w Częstochowie ukazała się publikacja księdza Mariusza Sztaby, pedagoga i teologa, zatytułowana: „Etyczno-moralne podstawy życia społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Wybrane aspekty. Monografia jest rezultatem wieloletnich badań autora nad społeczną spuścizną Karola Wojtyły-Jana Pawła II. Prezentuje ona  etyczno-moralne podstawy życia społecznego, które decydują o jego jakości i personalistycznym charakterze. Dzięki lekturze publikacji, potencjalny Czytelnik ma możliwość dowiedzieć się, czym zajmował się Karol Wojtyła podczas pracy naukowej na KUL-u w  Lublinie, poznając jego autorską koncepcję  etyki normatywnej mocy prawdy oraz adekwatnej antropologii. Proponowana monografia bazując na namyśle analizowanego Autora, zapoznaje Czytelnika z Katolicką Nauką Społeczną, która w świetle Słowa Bożego i w interdyscyplinarnym dialogu ze współczesnymi dyscyplinami naukowymi opisuje życie człowieka w różnych obszarach życia społecznego, takich jak: polityka, ekonomia oraz kultura, wskazując na ich etyczno-moralny fundament. Publikacja dokonuje także analizy i oceny współczesnych ogólnoświatowych trendów, do których zalicza się: proces integracji europejskiej, globalizację oraz rozwój społeczności medialnej. Ponieważ monografia została napisana przez pedagoga, dlatego znajdują się w niej istotne dla życia społecznego pedagogiczne wskazania, na czele z postulowanym wychowaniem moralnym i drogami prowadzącymi do „uetycznienia” tego życia. Główna teza proponowanej publikacji brzmi: Osoba ludzka jest podmiotem i głównym kryterium całego życia społecznego, którego autentyczna wartość zależy od integralnego rozwoju każdego i całego człowieka. Monografia poprzez autentyczność źródeł i siłę argumentacji, bazując na wieloletnich przemyśleniach, mądrości i  doświadczeniu  kogoś tak wyjątkowego jak św. Jan Paweł II wnosi szereg wartości oraz inspirujących refleksji, które należy polecić uwadze wszystkich zainteresowanych kształtem i jakością  życia społecznego oraz edukacją społeczną.

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
6 lutego 1946 roku, do Archikatedry Warszawskiej wchodził Ksiądz Prymas abp Stefan Wyszyński. Ten ingres poprzedzał bardzo znamienny fakt... Kiedy po Powstaniu Warszawskim płonęła stolica, Ksiądz Wyszyński wówczas jako kapelan Armii Krajowej patrzył się na dymy płonącej Warszawy w Laskach. Wtedy u jego stóp z wysokości nieba spadła spalona kartka Biblii. I odczytał jej treść: "Będziesz miłował".

6 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.