szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Ks. prał. dr hab. Ryszard Selejdak nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

 

 

 

selejdak

 

Ks. Ryszard Selejdak urodził się dnia 17 stycznia 1958 r. w Kromołowie. Jest prezbiterem archidiecezji częstochowskiej, patrystą i teologiem dogmatykiem. W 1991 r. uzyskał doktorat z teologii patrystycznej na Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie. Habilitował się z teologii dogmatycznej w 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 15 maja 1991 r. był pracownikiem watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, a od 1 marca 2002 r. Dyrektorem Departamentu Seminariów tejże Kongregacji. Od 22 kwietnia 2013 r. był Dyrektorem Departamentu Seminariów Kongregacji ds. Duchowieństwa. Jest autorem dziesięciu książek i kilkudziesięciu atykułów naukowych o tematyce patrystycznej, dogmatycznej i pastoralnej.

 

tekst: WSD Częstochowa
f
oto: Ordynariat Polowy (zdjęcie), czestochowskie24.pl (miniatura)

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.