szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Kościół Częstochowski trwa w służbie potrzebującym
Kościół w Archidiecezji Częstochowskiej działa przede wszystkim w swojej najistotniejszej misji. Otwarte są kościoły, sprawowane są msze święte, w których udział może wziąć coraz większa liczba osób. Kapłani posługują w konfesjonale, a w sytuacjach zagrożenia życia służą posługą sakramentalną. Ufamy, że po stopniowym odmrażaniu zasad sanitarnych również i życie Kościoła wróci do swojego normalnego rytmu.
Wśród kapłanów archidiecezji częstochowskiej zdiagnozowano trzy przypadki zachorowania na koronawirusa, Proboszcz z Pińczyc, Ks. Paweł Lamek otrzymał już oficjalne potwierdzenie wyzdrowienia, a kościół parafialny po dezynfekcji wraca też do normalnego funkcjonowania. W izolacji są dwaj kapłani z parafii w Kleszczowie, związani z miejscowym DPS-em, u których również stwierdzono Covid-19, Ks. Sławomir Bednarski (proboszcz) i Ks. Michał Korzeniec (wikariusz). Ich stan jest dobry, a na czas kwarantanny sprawują oni mszę świętą prywatnie. Kościół parafialny jest też czasowo nieczynny. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu i ujemnych wynikach testów do domu powrócił Ks. Marek Bator, dyrektor Caritas, który dzielnie służył w Domu Misericordiae. Jesteśmy wdzięczni za stałą posługę w szpitalach wszystkim kapelanom szpitalnym w archidiecezji.
Kapłani wraz z wiernymi niosą pomoc nie tylko parafianom, ale również placówkom medycznym i opiekuńczym w swoich regionach. W ogólnodiecezjalnej kweście na rzecz pomocy szpitalowi NMP w Częstochowie. Organizowanej przez Caritas i fundację SMS z Nieba,  wzięło udział ponad 250 księży i kilka zgromadzeń zakonnych, którzy zebrali kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Pozwoli to na zakup przynajmniej jednego respiratora i innego potrzebnego sprzętu medycznego. Ponadto księża z poszczególnych regionów archidiecezji wsparli m.in. szpital w Myszkowie, Radomsku, Wieluniu, Zawierciu, Częstochowie. Swoją normalną służbę wykonuje Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, która w tym czasie nie przestała wydawać posiłków dla ubogich i dla seniorów. Tym ostatnim posiłki do domów zanosili również wolontariusze z KSM. Obecnie Caritas przygotowuje się na niesienie pomocy osobom tracącym pracę. Posiłki ubogim wydają również niektóre parafie m.in.: Archikatedralna Parafia Świętej Rodziny, św. Zygmunta, Miłosierdzia Bożego w Częstochowie.
Najtrudniejsza sytuacja związana jest z Domami Opieki Społecznej. Wiele z nich prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Pieczołowita troska i stosowanie zasad sanitarnych sprawiły dotychczas, że większość częstochowskich DPS – ów wolnych jest od wirusa. Wyjątkowo trudną sytuację przeżyli pensjonariusze Domu Świętej Barbary w Kleszczowie. Z uwagi na powszechną epidemię dom został zamknięty, mieszkańcy zostali ewakuowani do szpitali w Bełchatowie, Zgierzu, Łodzi i Radomsku. Dom będzie nieczynny do odwołania i poddany dezynfekcji. Dom Miłosierdzia przy ul. Ogrodowej w Częstochowie przyjął siedmiu mieszkańców z DPS w Woźnikach. Z powodu braku personelu stałą opieką nad tymi osobami zajęli się Ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, diakon Zbigniew Wojtysek, O. Wojciech – benedyktyn z Tyńca oraz siostry zakonne ze zgromadzenia Apostołek Jezusa Ukrzyżowanego, Klaretynek z Aleksandrii i Nazaretanek. Jesteśmy pełni wdzięczności i podziwu dla nich za odważną i niezwłoczną gotowość niesienia służby potrzebującym. Nie licząc tych DPS –ów, w których na co dzień posługują siostry zakonne, dołączają one również do innych domów, jak np. w DPS Eden w Myszkowie pomagają siostry Felicjanki. Konkretnej pomocy niesionej przez ludzi Kościoła w archidiecezji częstochowskiej jest jeszcze dużo więcej, szczególnie tej niesionej w parafiach i wspólnotach oraz przez pojedyncze osoby.
Bp Andrzej PRZYBYLSKI

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

9 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.