szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Spotkania rejonowe dla wikariuszy

Zakończył się cykl czterech spotkań dla wikariuszy z rejonów duszpasterskich w Częstochowie (18.II), Radomsku (10.II), Wieluniu (12.II) i Myszkowie (rejon zawierciański) (19.II). Spotkanie miało charakter czysto duszpasterski i dotyczyło głównie spraw duszpasterstwa młodzieży. Zasadniczą część warsztatową spotkania przygotowali Ks. Adam Polak i Ks. Michał Krawczyk z Referatu Duszpasterstwa Młodych Kurii Metropolitalnej i Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. W każdym ze spotkań uczestniczył Bp Andrzej Przybylski. Jeszcze raz podsumowano udział młodych w listopadowym spotkaniu „Kana Młodych”. Został podjęty temat koordynacji duszpasterstwa młodzieży w ramach rejonów i dekanatów. W części warsztatowej podjęto refleksję nad głównymi celami formacji we wspólnotach młodzieżowych oraz omówiono program i przygotowanie do wydarzenia „Mała Kana”, które odbędą się w każdym z regionów duszpasterskich. Bp Andrzej Przybylski podziękował wszystkim wikariuszom uczestniczącym w spotkaniu, za ich gotowość współpracy i zapał w zdobywaniu młodych dla Chrystusa i Ewangelii.

 

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

9 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.