szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Patrzeć na człowieka z perspektywy Jezusa

ks. Paweł

Podczas 386. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało na Jasnej Górze w dniach 27-29 sierpnia 2020, w czwartek, pierwszego dnia obrad, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Zmiany dotyczyły także struktur Caritas Polska: obaj zastępcy dyrektora Caritas Polska –  ks. Paweł Dzierzkowski, o. Cordian Michał Szwarc OFM – uzyskali nihil obstat KEP. Ks. Paweł Dzierzkowski jest kapłanem archidiecezji częstochowskiej i pełni (do 31 sierpnia) funkcję zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Od 1 września miejscem jego pracy będzie Warszawa. W rozmowie w Radiu Fiat ks. Dzierzkowski podkreśla, że priorytety działania się nie zmieniają – cały czas chodzi o skuteczne pomaganie, natomiast praca w i dla Caritas Polska na pewno wymagać będzie nieco innego, szerszego spojrzenia.

Rozmowa z ks. Pawłem Dzierzkowskim na stronie Radia Fiat.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Ileż to już razy zdumiewamy się aktualnością słowa Bożego. W odczytywanym dzisiaj w brewiarzu kapłańskim fragmencie Listu do Efezjan Święty Paweł napisał bardzo mocne słowa: "Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Niech zniknie wśród was wszelka gorycz, znieważanie i wszelka złość". Im bardziej będziemy słuchać słowa Bożego i wypełniać je, mniej będzie wśród nas „przemądrzałości” i niezgody.

18 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.