szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Chcesz wstąpić do Seminarium? Rozważasz drogę powołania? Seminarium czeka na kandydatów

 

Czekamy na Ciebie!


Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce (poniżej znajdziesz listę potrzebnych dokumentów). Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez internet.

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie: 

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15; 

Numer telefonu Księdza Rektora: 606 342 463; 

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 6 lipca (sobota) i 14 września (sobota) 2019 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą oólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.

 

Pomoc w rozeznawaniu: Jak odróżnić wolę Bożą od własnego "widzimisię"?

 
Wymagane dokumenty:

 • Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora o przyjęcie do WSD ACz;
 • Własnoręcznie napisany życiorys;
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Świadectwo dojrzałości w oryginale; dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
 • Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
 • Opinie o kandydacie do seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • 2 fotografie w stroju wizytowym, en face.

 
Zalecana literatura przygotowawcza do egzaminu:

 • "YouCat. Katechizm dla młodych";
 • Konstytucje Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka (ogólna znajomość);
 • P. Jaskóła, "O Bogu Jedynym w Trójcy Osób", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 90-119;
 • J. Kudasiewicz, "Chrześcijaństwo religią zbawienia", [w:] "Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich", red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 190-213.


Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com


MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu, który wezwałeś tych, których chciałeś, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, pracy z Tobą. Ty, który swoim Słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś ich w trudnościach, pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności – trudności młodych dzisiejszego świata. A jeśli powołasz któregoś z nas do poświęcenia się w całości Tobie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie od jego początku i sprawi, by rosło i przetrwało aż do końca. Niech tak się stanie.

Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1979 r.

Zobacz świadectwa kleryków o seminarium!

 

Info za: http://www.seminarium.czest.pl/news/id/1207/cat_id/3

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.