szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Akcja Katolicka modli się za kapłanów

 

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… ” — Jan Maria Vianney.

 

„Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada” Mt 26,31. W ostatnim czasie zauważyć można iż dominującą informacją dotyczącą życia Kościoła Katolickiego są przestępstwa seksualne popełnione przez duchownych. Jako Akcja Katolicka zdecydowanie potępiamy wszelkie zachowania, które godzą w godność stanu kapłańskiego oraz są przyczyną cierpienia ofiar. Pokrzywdzonych otaczamy serdeczną modlitwą i przekonani jesteśmy o konieczności przywrócenia naruszonej sprawiedliwości. Jednak te godne potępienia jednostkowe wypadki stały się narzędziem zdyskredytowania wartości posługi wszystkich kapłanów. Tym bardziej rozumiemy jak ważna i potrzebni są nam wiernym święci i gorliwi kapłani. O takich księży chcemy się szczególnie modlić.

 

My, wierni świeccy, zrzeszeni w stowarzyszeniu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, świadomi dobrych doświadczeń ze współpracy z kapłanami, pragniemy docenić świadectwo życia i posługi kapłańskiej. Dziękujemy Wam, że jesteście, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie dla Kościoła i nas, wiernych świeckich. Za każdą ofiarę Mszy Świętej, sakramenty, nauczanie i wszelką ofiarność oraz opiekę. Wyrażamy Wam naszą wdzięczność w tym trudnym czasie i jako stowarzyszenie wiernych świeckich chcemy zapewnić Was o naszym wsparciu i modlitwie za Was.

 

Dlatego rozpoczniemy wspólną modlitwę za wszystkich kapłanów naszej Archidiecezji. Każdy z członków Akcji Katolickiej otrzyma tekst modlitwy wraz z imieniem i nazwiskiem kapłana, którego będzie polecał Bogu od Wielkiego Czwartku 18 kwietnia 2019 roku do 18 maja 2019 roku.

 

Święty Jan Paweł II mówił do kapłanów: „Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii (…)”. I o tę świętość kapłanów jako Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej chcemy prosić Boga, by nie brakło pracowników w Winnicy Pańskiej.

 

Renata Olczyk

V-Prezes DIAK Archidiecezji Częstochowskiej

 

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W duchu Świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, pragnę wypowiedzieć następujące zadanie: "Kimkolwiek jesteśmy i gdziekolwiek jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości poprzez prawdę, a nie zamęt i zło!".

23 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.