szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Abp Graubner: przesłanie świętych Cyryla i Metodego jest wciąż aktualne

 

„Święci Cyryl i Metody żyli dawno, bo w IX wieku, a mimo to pozostają dzisiaj w centrum naszej uwagi” – mówił 14 lutego w homilii abp Jan Graubner, metropolita ołomuniecki w Republice Czeskiej. Mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze w 1150. rocznicę śmierci św. Cyryla, współpatrona Europy i apostoła Słowian przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

Msza św. celebrowana była w ramach III Kongresu Ruchu „Europa Christi”. Mszę św. koncelebrowali m. in. abp Wacław Depo metropolita częstochowski, abp senior Stanisław Nowak, bp Włodzimierz Juszczak, biskup eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, abp Ján Babjak, metropolita Kościoła Greckokatolickiego Słowacji, bp Edward Kawa, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej na Ukrainie oraz biskupi i duchowni z  Polski, Słowacji, Czech, Ukrainy i Białorusi.

 

Przed Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej został odśpiewany Akatyst o świętych Cyryli i Metodym przez chór księży greckokatolickich św. Jakuba z Prešov na Słowacji. Akatystowi przewodniczył abp Ján Babjak, metropolita Kościoła Greckokatolickiego Słowacji.

 

„Gromadzimy się mu stóp Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnogórskiej, którą widzimy jako Patronkę jedności Europy. Przypominamy dzisiaj hasło św. Piusa X „Omnia instaurare in Christo”, wszystko odnowić w Chrystusie” – mówił na początku Mszy św. ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny „Niedzieli” oraz założyciel i moderator Ruchu „Europa Christi”.

 

- Jesteśmy tutaj, aby przypomnieć Polsce, Europie i światu słowa św. Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” – kontynuował ks. Skubiś.

 

W homilii abp Jan Graubner mówiąc o misji świętych apostołach Słowian pytał: Co decyduje o ich aktualności? -  Przyszli do barci Czechów jako misjonarze. Nie byli pierwsi. Jednak ludzie poprzednich misjonarzy nie rozumieli i dlatego Ewangelia pozostała obca – mówił abp Graubner i dodał: „Święci bracia Cyryl i Metody wykorzystywali nowe formy ewangelizacji. I dopiero ich misja powiodła się. Potrafili zrezygnować ze swoich bezpiecznych pozycji oraz wysokich urzędów i przyjęli zaproszenie do głoszenia Ewangelii na nieznanych ziemiach”.

 

- Byli świadomi tego, że był im powierzony wielki skarb. Zanim przyszli do nas mieli wielkie doświadczenie modlitwy i ciszy klasztorów. Stworzyli genialne dzieło nowego słowiańskiego pisma – kontynuował abp Graubner.

 

Metropolita ołomuniecki podkreślił, że święci Cyryl i Metody „w czasach wielkich napięć potrafili stawiać mosty kontaktów między Wschodem i Zachodem”.

 

- Jednak, gdy chodzi o Ewangelię nie poszli na ustępstwa mimo nacisku pogan. Mówili ich językiem i wszyscy ich rozumieli. Czy nie przypomina nam to Zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie? – kontynuował metropolita ołomuniecki.

 

- Europa jest dziś podobna do tej z czasów świętych Cyryla i Metodego. W wielu miejscach stoją kościoły, ale dla wielu ludzi Europy Ewangelia pozostaje obca. Nie żyją według Ewangelii – zauważył abp Graubner i dodał: „Czyni się wiele eksperymentów, lekceważy się nasze wartości, aby przybliżyć się w myśleniu do świata,  a na koniec i tak czeka nas rozczarowanie”.

 

- Europa nasza potrzebuje ewangelizacji. Św. Jan Paweł II wzywał do nowej ewangelizacji od początku swojej papieskiej służby. Głosił, że nowa ewangelizacja musi być nowa swym entuzjazmem. Nastąpi to tylko wtedy, kiedy pogłębimy naszą więź z Bogiem. Ewangelizować będzie cały Lud Boży i każdy kto odkrył, że go Bóg miłuje – podkreślił arcybiskup i zaznaczył, że „nowość ewangelizacji musi opierać się na nowej formie, w której nie chodzi o moralizowanie, ale o dialog mający swe korzenie w miłości i szacunku do drugiego człowieka”.

 

- Abyśmy mogli przeniknąć do duszy drugiego człowieka musimy uniżyć się w pokorze. Tak musi przebiegać inkulturacja do świata drugich ludzi – wskazał abp Graubner.

 

Metropolita ołomuniecki podkreślił, że „ewangelizacja jest narzędziem Kościoła głoszącym wszystkim, że Bóg ich kocha” - Nowa ewangelizacja musi być ukierunkowana nie tylko na pojedyncze osoby, ale na całe grupy społeczeństw. Nie można ewangelizować drugich, jeśli najpierw nie ewangelizujemy siebie. Tylko człowiek przemieniony prawem miłości Chrystusowej może nawrócić serca i umysły drugich w swojej Ojczyźnie, czy w świecie – mówił metropolita ołomuniecki.

 

- Miłości do ludzi nie można tylko głosić, trzeba ją nieść. O pierwszych chrześcijanach mówiło się, popatrzcie, jak oni się miłują. Ten, kto wierzy, że Bóg jest miłością, ten wie, że obdarowując miłością, to obdarowuje Bogiem. Warunkiem skutecznej ewangelizacji jest nasza świętość oraz dzielenie się tym, czego doświadczamy w osobistym spotkaniu z Bogiem – kontynuował abp Graubner.

 

- Stary kontynent europejski, który potrzebuje nowej ewangelizacji słusznie oczekuje pomocy od wielkich katolickich narodów. Życie chrześcijańskie trzeba rozumieć jako powołanie do świadectwa – podkreślił hierarcha z Republiki Czeskiej i dodał: „Czcić Apostołów Słowian oznacza tak naprawdę, by kontynuować ich misję. Niech ich wstawiennictwo pomaga nam realizować to, czego nas nauczyli”.

 

Na zakończenie Mszy św. ks. Skubis zawierzył Europę i dzieło Ruchu „Europa Christi” Matce Bożej. Następnie kard. Stanisław Dziwisz podziękował ks. Skubisiowi za podjęcie dzieła Ruchu „Europa Christi” i za „zwołanie biskupów z Europy Południowej i Wschodniej na kolejny Kongres i na modlitwę na Jasna Górę”.

 

Na zakończenie Mszy św. wszyscy biskupi udzielili wspólnego błogosławieństwa.

Pod hasłem „Europa dwóch płuc. Europa Ewangelii, prawdy i pokoju” w 1150. rocznicę śmierci św. Cyryla, współpatrona Starego Kontynentu i apostoła Słowian na Jasnej Górze odbył się 14 lutego III Kongres Ruchu „Europa Christi”. W obradach uczestniczyli przedstawiciele katolickich kościołów wschodnich z Ukrainy i Białorusi, reprezentanci Episkopatów i liczni goście z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

 

Tekst: ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Fot. Twitter/JasnaGoraNews

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W wierszu Karola Wojtyły Maryja zdumiewa się, że nie tylko w Jezusie jest światło, ale On jest Światłem. Jego Miłość się nie starzeje - i ta z Betlejem, i ta z Golgoty, i ze Zmartwychwstania. A rozjaśnia się mam każdego dnia w Eucharystii i tak będzie aż do skończenia świata.

1 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.