szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Abp Depo na Wawelu: Święci wołają o świętość

 

 

TEKST HOMILII ABP. WACAŁAWA DEPO

POSŁUCHAJ HOMILII

W homilii, nawiązując do słów Ewangelii według św. Jana, w których Chrystus określa siebie „drogą, prawdą i życiem”, abp Depo przytoczył fragment komentarza św. Augustyna: „Pozostając u Ojca, jest Chrystus prawdą i życiem. Oblekając się w ciało, stał się drogą. Człowiecze, droga sama przyszła do siebie i obudziła cię ze snu!”.

Metropolita częstochowski podkreślił, że „wiara chrześcijańska, będąc darem osobistego spotkania i więzią z Chrystusem, jest według słów z Listu św. Piotra «budowaniem na żywym kamieniu, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym»”.

Zauważył, że Ewangelie „podprowadzają nas do najgłębszych tajemnic naszej wiary, jakimi są: Trójjedyny Bóg, uczłowieczenie Syna Bożego, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bez nich – zaznaczy św. Jan Paweł II – wali się cały gmach Ewangelii, jej obietnice, a życie ludzkie zostałoby pozbawione jakiejkolwiek nadziei na wieczność – powiedział abp Depo.

 

 

 

Zaznaczył, że „te wydarzenia zapoczątkowane przez Osobę i dzieło Jezusa są uobecniane we wspólnocie wiary Kościoła”. – Tak więc każda nasza modlitwa, karty Starego i Nowego Testamentu, sakramenty święte są żywym spotkaniem ze Zbawicielem, „który był, który jest i który przychodzi”. Ta więź wiary jest nieprzemijającym powodem naszej chrześcijańskiej nadziei i radości – stwierdził.

Odnosząc się do uroczystości św. Stanisława, biskupa i męczennika, pasterz podkreślił, że „istnieje głęboka więź duchowa pomiędzy postacią świętego męczennika ze Skałki i całym szeregiem świętych i błogosławionych, których Opatrzność Boża wskazała nam jako promienie światła na drogach wiary Kościoła i ojczyzny”. Za św. Janem Pawłem II wołał: „Ten łańcuch świętości, którego pierwszym ogniwem na polskiej ziemi stał się Stanisław, nie może zostać przerwany”.

– Od momentu śmierci biskupa Stanisława zaczęto mówić i kształtować niezależny od władzy świeckiej autorytet Kościoła na polskiej ziemi. Uznano, że Kościół ma prawo do występowania w roli autonomicznego sumienia w życiu publicznym, a nie jako religijne ramię wspierające władców – podkreślił abp Depo.

Tekst: Maciej Orman/Niedziela

Fot. Archidiecezja Krakowska Biuro Prasowe

Więcej na PORTALU NIEDZIELI

Audio i tekst homilii: Archidiecezja Krakowska

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Nasza codzienna rzeczywistość dowodzi, że z Kościołem i w Kościele nie jest łatwo żyć. On bowiem nie jest rodzajem supermarketu, który obniża ceny, bojąc się, że odejdą od niego klienci. Jedyną ofertą Kościoła jest Jezus Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka i świata.

9 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.