szukaj:
zaloguj:
Wydarzenia
Abp Depo: Kapłaństwo bez wewnętrznej więzi z Bogiem staje się formalnością

 

 

FOTORELACJA

„Kapłaństwo bez wewnętrznej więzi z Bogiem staje się formalnością. Skuteczną wprawdzie wobec ludzi, bo Kościół uzupełnia, lecz pustą dla samego kapłana” - mówił w Wielki Czwartek do księży metropolita częstochowski. Abp Wacław Depo w kościele seminaryjnym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w Częstochowie celebrował wraz z duchowieństwem Mszę Krzyżma. 

 

Mszę św.  wraz z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. abp senior Stanisław Nowak, bp senior Antoni Długosz, bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej, o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu ojców paulinów, przedstawiciele kapituł archidiecezji częstochowskiej.

 

 

„To Chrystus jest tym, który nas przyciąga do siebie i obdarza łaską. Żeby codzienność nie zniszczyła w nas tego, co wielkie powracamy do tej godziny, w której On położył na nas swoje ręce” – mówił abp Depo na rozpoczęcie liturgii i przypomniał kapłanom, że „są zanurzeni poprzez święcenia kapłańskie w Serce Zbawiciela”.

 

Nawiązując do czytań mszalnych, szczególnie do słów proroka Izajasza „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie” arcybiskup przypomniał, że „bez inicjatywy Boga nie ma wybrania, ani posłania do określonych zadań”.

 

- Wszyscy zostaliśmy zrodzeni w Wieczerniku kiedy Chrystus złączył swoje jedyne kapłaństwo z naszym współuczestnictwem – kontynuował abp Depo i podziękował kapłanom „za głoszenie Chrystusa i zmęczenie w trudzie spowiedzi, aby ogłaszać ludziom zwycięstwo miłości miłosiernej Chrystusa w posłudze Kościoła”.

 

Metropolita częstochowski przypomniał słowa Benedykta XVI, który w tekście opublikowanym 11 kwietnia br. napisał:  „Kościół dzisiaj jest powszechnie postrzegany jako pewnego rodzaju aparat polityczny. Mówi się o nim niemal wyłącznie w kategoriach politycznych, a tyczy się to nawet biskupów, którzy formułują swoje wyobrażenia Kościoła jutra niemal wyłącznie w kategoriach politycznych. Kryzys spowodowany wieloma przypadkami nadużyć ze strony duchownych skłania nas do postrzegania Kościoła jako czegoś nieudanego, co teraz musimy ponownie wziąć w swoje ręce i ukształtować na nowo. Ale własnoręcznie skonstruowany przez nas Kościół nie może stanowić nadziei”.

 

- Przyjmujemy te słowa jako swoisty rachunek sumienia. Poza Chrystusem nie ma Kościoła – podkreślił arcybiskup.

 

„Aktualność tego, o czym mówi nam tutaj Apokalipsa, jest oczywista. W obecnym oskarżaniu Boga chodzi nade wszystko o to, by zdyskredytować Jego Kościół w całości i w ten sposób odciągnąć nas od niego. Idea lepszego Kościoła stworzonego przez nas samych jest w rzeczywistości propozycją diabła, za pomocą której chce nas odciągnąć od Boga żywego, poprzez kłamliwą logikę, na którą zbyt łatwo dajemy się nabierać. Nie, nawet dzisiaj Kościół nie składa się tylko ze złych ryb i chwastów. Kościół Boży istnieje także dzisiaj i także dzisiaj jest on właśnie narzędziem, za pomocą którego Bóg nas zbawia” – kontynuował metropolita częstochowski cytując Benedykta XVI.

 

- Jakżesz nam dzisiaj potrzebne są te słowa. Bardzo ważne jest przeciwstawianie się kłamstwom i półprawdom diabła. Tak, jesteśmy świadomi, że grzech jest w Kościele, ale gdzie ma pójść grzesznik, jeśli nie do Chrystusa, który jest w Kościele przez wszystkie dni, aż do skończenia świata – kontynuował abp Depo i wskazał na konieczność wiary w Kościół”.

 

„Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg. Bóg ma także dzisiaj swoich świadków („martyres”) na świecie. Musimy tylko być czujni, by ich zobaczyć i usłyszeć” – przypomniał za papieżem seniorem.

 

Na zakończenie Mszy św. bp Andrzej Przybylski w życzeniach wielkanocnych do metropolity częstochowskiego powiedział: „Przyjmij od nas kapłanów odnowione pragnienie służby. W tym „chcemy” powiedzieliśmy, że chcemy pogłębiać nasza więź z Chrystusem, tak żeby nikt i nic nie odłączyło nas od Chrystusa”.

 

Przed błogosławieństwem abp Depo zwierzył kapłanów Maryi, Matce Kapłanów – Przez Jej Serce jesteśmy w Sercu Jej Syna – powiedział arcybiskup.

Metropolita częstochowski mianował ks. prał. Włodzimierza Kowalika, proboszcza Parafii Archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie kanonikiem gremialnym i prałatem-kustoszem Kapituły Częstochowskiej Bazyliki Archikatedralnej.

 

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.