szukaj:
zaloguj:
Wiadomości
Dziekan Roty Rzymskiej w Częstochowie: Małżeństwo to łaska i rzeczywistość sakramentalna, która trwa.

 

„Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka” - to wspólny tytuł cyklu wykładów, który 23 października w auli św. Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym i w Archidiecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Rodzin "NAZARET" w Częstochowie wygłosił ks. prał. Pio Vito Pinto, Dziekan Roty Rzymskiej.

 

Podczas pobytu w Częstochowie Dziekanowi Roty Rzymskiej towarzyszyli m.in. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ks. prał Robert Gołębiowski, audytor w Trybunale Roty Rzymskiej, ks. prał. Tomasz Kubiczek, promotor sprawiedliwości w Trybunale Roty Rzymskiej.

W spotkaniach z ks. prał. Pio Vito Pinto wzięli udział m.in. seminarzyści, studenci Wyższego Instytutu Teologicznego, duchowieństwo, pracownicy Sądu i Kurii Metropolitalnej, małżeństwa, rodziny i świeccy współpracownicy Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin "NAZARET".

 

Dziekan Roty Rzymskiej przedstawił tematy: „Eklezjologia Papieża Franciszka odnośnie małżeństwa i rodziny”, „Reforma procesu małżeńskiego po 4 latach od jej ogłoszenia”, „Mens Papieża odnośnie do zastosowania (wdrożenia) procesu małżeńskiego oraz skuteczności teologicznej i pastoralnej osoby Biskupa jako Sędziego”, „Nadzwyczajna zbieżność magisterium św. Jana Pawła II z magisterium Papieża Franciszka na korzyść małżeństwa i rodziny w Europie” oraz „Katechumenat małżeński urzeczywistnia się i realizuje w parafii”.

 

 

„Kościół jest świadom tego, że w obecnym momencie historii świata gdy rodzina jest przedmiotem ataków, które chciałby ją zniszczyć, dobro społeczeństwa i Kościoła związane jest z zamysłem Bożym dotyczącym małżeństwa i rodziny. Dowodem troski Kościoła są m.in. synody rzymskie dotyczące rodziny i małżeństwa” - mówił na początku spotkania w seminarium abp Wacław Depo.

 

Ks. prał. Pio Vito Pinto mówiąc m.in. o eklezjologii papieża Franciszka odnośnie do małżeństwa i rodziny podkreślił, że „nie można zrozumieć żadnego papieża i prawa kanonicznego bez mocnej podstawy eklezjologicznej”. – Myśl Soboru Watykańskiego II pokazuje Kościół jako znak sakramentalny. Sobór za św. Augustynem określił Kościół jako „lumen gentium” - światło narodów i jako „totum sacramentum” - cały sakrament. Po Soborze wcześniejsze określenie Kościoła jako „societas perfecta” - doskonała społeczność stało się drugorzędne. Sobór Watykański II to eklezjologia biblijna a nie eklezjologia prawna – mówił ks. prał. Pinto.

 

– Trzeba zauważyć, że wciąż Sobór Watykański II nie jest w całości zrozumiany. Nadal jest nostalgia za wizją Kościoła przed Soborem – dodał ks. prał. Pinto.

 

Dziekan Roty Rzymskiej wskazał na ciągłość nauczania papieży nt. małżeństwa i rodziny. –Małżeństwo jest instytucją prawa naturalnego, ale dla Kościoła jest również sakramentem. Siłą teologii papieża Franciszka są jego poprzednicy, papieże XX stulecia, szczególnie papieże Soboru Watykańskiego II. Również nauczanie papieży w całej ciągłości, od Piusa XI po Franciszka, przypomina, że małżeństwo jest sakramentem stałym. Małżeństwo to łaska, rzeczywistość sakramentalna, która trwa. Małżeństwu potrzebna jest wiara. – podkreślił dziekan Roty Rzymskiej.

 

– Trzydzieści lat temu istniał pewien automatyzm pomiędzy wiarą a sakramentem. Dzisiaj największy problem to brak wiary. Jeśli człowiek nie ma wiary, to nie ma bazy do zawarcia sakramentu małżeństwa. Jednocześnie sakrament małżeński zawsze trzeba widzieć w odniesieniu do prawa naturalnego. Małżeństwo jest prawem każdego człowieka – przypomniał ks. prał. Pinto i dodał: „ Kruchość duchowa ludzi młodych jest przeszkodą do poznania owoców małżeństwa”.

 

Dziekan Roty Rzymskiej przypomniał, że istnieje jedność pomiędzy św. Janem Pawłem II a papieżem Franciszkiem. – To papieże kontemplacyjni, którzy mają zaufanie do natury ludzkiej odkupionej przez Chrystusa. Św. Jan Paweł II bardzo mocno przypominał o miłości małżeńskiej. Jego nauczanie i katechezy w tym temacie były i są bardzo ważne i istotne – zaznaczył ks. prał. Pinto.

 

– Kościół dzisiaj musi wrócić do początków wiary. Musimy zacząć od krzyża. Naszym kluczem jest Chrystus ukrzyżowany – dodał Dziekan Roty Rzymskiej.

 

Ks. prał Pinto wskazał, że „prawo kanoniczne to droga codzienna Kościoła. Nie jesteśmy doskonali i mamy obowiązek mieć rozwiązania prawne”.

 

– Na kwestię małżeństwa powinniśmy patrzeć oczami Ojców Kościoła. Doktryna nt. małżeństwa z pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa jest bardzo ważna w dzisiejszym patrzeniu na małżeństwo. Kościół trzeciego tysiąclecia zależy od Kościoła pierwszego i drugiego tysiąclecia. Kościół pierwszego tysiąclecia był fundamentalny, natomiast Kościół drugiego tysiąclecia był mocny założycielami życia konsekrowanego, jak m.in. św. Franciszek z Asyżu, św. Dominik i św. Ignacy z Loyoli – kontynuował ks. prał. Pinto.

 

– Biskup powinien odnaleźć w sobie funkcję jako sędziego. Biskup nie może delegować w całości władzy sądowniczej swojemu wikariuszowi sądowemu, co powiedział wyraźnie św. Jan Paweł II w styczniu 2005 r. Kościół to Chrystus, biskup – sługa sakramentu. Więcej, biskup jako znak sakramentu. Sam papież Franciszek tak widzi swoją misję w Kościele. Papież Franciszek pragnie jak najlepiej pochylić się nad każdym człowiekiem – podkreślił Dziekan Roty Rzymskiej.

Podczas spotkania ks. prał. Pio Vito Pinto zaznaczył również, że „dzisiejsza Europa jest ziemią misyjną”. – Ona dzisiaj potrzebuje małżeństw misyjnych. W Europie potrzebna jest duchowa krucjata w obronie rodziny – podkreślił ks. prał. Pinto.

 

Na zakończenie spotkania w Częstochowie ks. prał. Pio Vito Pinto weźmie udział w Apelu Jasnogórskim.

 

Tekst i foto: Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Bardzo znamienny jest dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka, który pokazuje nam Chrystusa zatroskanego o całego człowieka, skoro po działaniach Apostołów mówi: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". To słowo Chrystusa jest dla nas bardzo aktualne, kiedy przeżywamy ostatnie dni ferii, odpoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży czy studentów.

9 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.