szukaj:
zaloguj:
Wiadomości
Abp Depo poświęcił „Domus Misericordiae”

 

„Gromadzą nas dzisiaj trzy ważne słowa: gaudium – radość, sollicitudo – troska i niepokój o to, aby dzieło przetrwało i spes – nadzieja” - mówił na początku Mszy św. abp Wacław Depo. 29 października metropolita częstochowski dokonał poświęcenia i otwarcia nowego Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej „Domus Misericordiae”, przy ul. Ogrodowej w Częstochowie.

Mszę św. w kaplicy Miłosierdzia w „Domus Misericordiae” z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m.in. abp senior Stanisław Nowak, ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska, ks. Marek Bator, dyrektor Caritas archidiecezji częstochowskiej, dyrektorzy Caritas diecezjalnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji społecznych oraz wolontariusze Caritas i dobroczyńcy „Domus Misericordiae”.

W homilii abp Depo podkreślił, że „podczas, gdy dziś dostrzega się w Kościele tylko Jego ludzką stronę, to Biblia mówiąc o płaszczyźnie wiary przedstawia Kościół jako tajemnicę zwoływania ludzi przez Boga, by uczynić z nich wspólnotę zjednoczoną z Nim i ludzi pomiędzy sobą”. – Kościół zrodził się z przebitego Serca Jezusa, a realizuje w Sercu Ducha Świętego ku chwale i miłości Ojca, który jest Ojcem pełnym miłosierdzia. Kościół oznacza łaskę obecności Boga, prymat miłości Ojca i Syna i Ducha Świętego realizującej się jako miłosierdzie wobec każdej ludzkiej potrzeby – mówił abp Depo.

– Uczucie miłosierdzia wcale nie jest czymś naturalnym wśród ludzi. Dlatego Pismo Święte uczy nas o potrzebie czułej miłości wobec potrzebujących. A szczytem takiej postawy będzie miara Sądu Ostatecznego „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to Mnie uczyniliście”. – kontynuował arcybiskup.

Metropolita częstochowski podkreślił, że Dom Miłosierdzia to „zaczyn miłości, który dzisiaj tutaj się rozpoczyna będzie miał swojej kontynuację z woli Boga i ludzi, których Bóg tutaj posyła”. – Kościół zawsze starał się stawiać czoła wszystkim ludzkim potrzebom, przede wszystkim zaczynając od zaspokajania potrzeb duchowych, wychowywania człowieka i czynienia go pełnym dzieckiem Boga. Kościół rozumiał, że miłość Chrystusowa musi znaleźć swój odblask także na rzeczach tego świata, które potrzebują niejako szczególnego serca, owej czułej miłości – przypomniał metropolita częstochowski.

– Dlatego Kościół uczył czytać i pisać. Uczył mądrości, jako daru Ducha Świętego, umiejętności zachowania się i postępowania, poczucia godności ludzkiej, moralności i wrażliwości na drugiego człowieka. Wykupywał niewolników i jeńców, tworzył przytułki, zakładał szpitale i szkoły, uniwersytety. Łagodził okrutne obyczaje, kazał kierować się zawsze miłosierdziem. Chronił dzieci jeszcze nienarodzone, dowartościowywał społecznie kobiety i wspierał młodzież biedną, uczącą się. Wspierał lekarzy, zakładał klasztory i świątynie, budował mosty i studnie, organizował i wznosił domy dla kalek, zakłady dla chorych psychicznie, których do XVI wieku więziono – kontynuował arcybiskup.

– Kościół walczył od początku o tajemnicę miłosierdzia wśród ludzi zakładając sanatoria, hospicja domy samotnej matki, ratował i ratuje dzisiaj owe nieślubne dzieci, roztacza opiekę na bezrobotnymi, strajkującymi, ściganymi, rozbitymi rodzinami, nad bezdomnymi, nad zagubionymi na wielkich dworcach, portach i wielkich aglomeracjach. Kościół popierał zawsze wszelkie organizacje opiekuńcze – wskazywał abp Depo i dodał: „To jest świadectwo, które idzie z historii”.

Arcybiskup podkreślił, że „miłość chrześcijańska, czyli miłosierdzie oraz miłość i troska świecka muszą iść razem dla codziennego dobra jeśli chcemy ocalić ten świat i uczynić go na powrót Bożym i ludzkim dziełem współpracy”.

Na zakończenie Eucharystii arcybiskup poświęcił również krzyże, które zostały zawieszone we wszystkich pokojach „Domus Misericordiae”. Po Mszy św. metropolita częstochowski dokonał otwarcia i poświęcenia nowego DPS „Domus Misericordiae”.

– Rozmawiając z seniorami, zauważaliśmy, że większość z nich żyje w samotności i jest zdana na siebie. Ci ludzie potrzebują domu, aby razem mieszkać i we wszystkich porach dnia i nocy mieć zapewnioną opiekę. Dlatego otwarliśmy „Domus Misericordiae” Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – podkreślił w rozmowie z "Niedzielą" ks. Marek Bator, dyrektor Caritas częstochowskiej.

– Zależy nam, aby ludzie cierpiący i starci wiekiem w tym domu dobrze się czuli – dodał ks. Bator.

„Domus Misericordiae” - Dom Miłosierdzia jest przeznaczony na pobyt całodobowy, w środku znajdują się pokoje 1-, 2-osobowe. Pokoje są wyposażone w bezprogowe łazienki, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest to obiekt przyjazny seniorom, z windą, z możliwością rehabilitacji i opieką lekarską. Znajdują się w nim: świetlica, kuchnia do wewnętrznego użytku oraz kaplica z witrażami Apostołów miłosierdzia: św. Jana Pawła II, św. Brata Alberta, św. Ojca Pio, św. Matki Teresy. Na początku zamieszka w nim 35 osób. Dom może pomieścić 50 osób. Adaptacja budynku w stanie surowym do celów Caritas zaczęła się w styczniu 2018 r., a prace budowlane wewnętrzne zakończyły się w maju 2019 r.

 

Tekst: ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Foto: Beata Pieczykura/Niedziela

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

31 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.