szukaj:
zaloguj:
Wiadomości Polska
Debata o „Europie dwóch płuc” w ramach Kongresu „Europa Christi”

 

 

FOTORELACJA

Pod hasłem „Europa dwóch płuc. Europa Ewangelii, prawdy i pokoju” w 1150. rocznicę śmierci św. Cyryla, współpatrona Starego Kontynentu i apostoła Słowian na Jasnej Górze odbył się III Kongres Ruchu „Europa Christi”. W obradach uczestniczyli przedstawiciele katolickich kościołów wschodnich z Ukrainy i Białorusi, reprezentanci Episkopatów i liczni goście z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

- Wszystkie sprawy Europy chcemy zawierzyć Maryi na Jasnej Górze – mówił na powitanie do uczestników kongresu o. Marian Waligóra. Przeor częstochowskiego klasztoru zachęcał do odpowiedzialności za kształt duchowy Europy, do modlitwy za Stary Kontynent.

Na konieczność bardziej przejrzystego świadectwa jedności narodów Europy zbudowanych na fundamencie Ewangelii, krzyża Chrystusa i szczególnego pośrednictwa Najświętszej Maryi Panny wskazał, otwierając obrady, abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski za św. Janem Pawłem II oceniał, że największym zagrożeniem dla chrześcijan Starego Kontynentu jest „przyćmienie własnej tożsamości” i bezkrytyczne uleganie wpływom negatywnych wzorców rozpowszechnionych na Zachodzie jako rodzaj promocji kulturowej.

Abp Depo jako jedno z najważniejszych wyzwań wskazał starania „aby pamięć o chrześcijańskim źródle i korzeniach Europy była duchową siłą, która będzie tworzyć tożsamość, zarówno istnień ludzkich, jak również na płaszczyźnie wspólnotowej”.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś, inicjator i moderator ruchu, nawoływał do wielkiej solidarności chrześcijan Europy, w której jego zdaniem „jest większe przyzwolenie na paszport dla Mahometa niż dla Chrystusa”.

„Trzeba otworzyć drzwi Chrystusowi i wtedy Europa wróci do swojej normalności, swojej tożsamości” - zaapelował ks. Ireneusz Skubiś. Przyznał też, że spotkał się z wieloma prośbami, zwłaszcza gości ze Słowacji, aby „Kongres zaczął się właśnie tutaj, na Jasnej Górze, bo uważają, że Matka Boża Jasnogórska jest Matką jedności Europy”.

- Europa potrzebuje Polski! Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy – mówił w wystąpieniu „Święci Cyryl i Metody, Patroni Europy – wizja św. Jana Pawła II” kard. Stanisław Dziwisz. Hierarcha mówił m.in. o potrzebie solidarności i odpowiedzialności w działaniu. Podkreślił konieczność uwzględniania w dążeniach reguły realizacji dobra wspólnego. Przypomniał też wkład wielkich Polaków w rozwój myśli społecznej i politycznej, od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II.

Za papieżem z Polski powtórzył: „Dopóki na polskiej ziemi trwał i rozwijał się Kościół katolicki, Polska będzie w Europie”. Zwrócił uwagę, że „Polskę z Europy chcieli wyprowadzić nie chrześcijanie, ale ci, którzy usiłują oderwać Europę od jej chrześcijańskich korzeni, zrelatywizować prawdę, wprowadzić permisywizm moralny, rozmyć znaczenie słów i odpowiedzialność za nie, ośmieszać czyny ofiarne, kpić z polityki historycznej, usuwać religie ze szkół, kwestionować sens poświęcenia i miłości do własnej ojczyzny”.

Okolicznościowe listy do uczestników Kongresu skierowali: prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezes PiS Jarosław Kaczyński, przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki oraz ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács.

„Postaci świętych Cyryla i Metodego pokazują nam, jak ważna jest refleksja na temat europejskiej duchowości. Jest to szczególnie istotne w kontekście debaty o przyszłości Europy, która nie może sprowadzać się tylko do instytucji i traktatów, ale musi też uwzględniać wartości, które ja konstytuują. Te wartości są wspólne i wynikają z chrześcijańskich i grecko–rzymskich korzeni, a zarazem jest wśród nich miejsce na różnorodność i poszanowanie samostanowienia społeczeństw i narodów” – napisał m.in. w okolicznościowym liście prezydent RP Andrzej Duda odczytanym przez ministra Pawła Sałka.

Prezydent przypomniał ze szlak, który przybyli Apostołowie Słowian, wyznacza obszar szczególnej bliskości, nie tylko dziejowej i kulturowej, ale także ekonomicznej i politycznej. Wyraził nadzieję, że kraje z tego obszaru zawiążą głębokie relacje oparte na partnerstwie i zrozumieniu a co wyraża ideał, projekt Trójmorza.

O życiu i dziele ewangelizacyjnym świętych Cyryla i Metodego – patronów Europy mówił bp Viliam Judák, biskup ordynariusz nitrzański ze Słowacji. Ojciec archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego podął temat: „Encyklika «Slavorum Apostoli» św. Jana Pawła II jako bezcenny dar Papieża dla Kościoła powszechnego”. Z kolei dr Pavol Mačala ze Stowarzyszenia Naukowego Personalizm w Lublinie omówił aktualność przesłania świętych Cyryla i Metodego dla współczesnej Europy.

Archimandryta o. Sergiusz Gajek w rozmowie z KAI zwrócił uwagę na jednocząca rolę spotkań organizowanych w ramach kongresu Ruchu "Europa Christi". Podkreślił też, że dla wszystkich chrześcijan i na Wschodzie, i na Zachodzie potrzebne jest męstwo, odwaga – „myślę, że w wyznawaniu wiary potrzebuje jej zarówno Brześć, jak Lizbona czy Fatima. Tak że wszelkie spotkania w duchu braterskim, które odnoszą się do Ewangelii, są na pewno inspirujące i zachęcające”.

Zdaniem abp. Jana Graubnera, metropolity ołomunieckiego w Republice Czeskiej dzisiejsze jasnogórskie spotkanie to pobudzenie do nowej ewangelizacji, bo „widzimy, że jest dużo kościołów w Europie, ale serce ludzi jest daleko od Ewangelii. Myślę, że to jest temat dla Europy dzisiaj - otworzyć serce dla Ewangelii”.

Z kolei bp pomocniczy arch. lwowskiej Edward Kawa w rozmowie z KAI, diagnozując sytuację Kościoła na Zachodzie, zauważył potrzebę zwrócenia głównego akcentu na rodzinę. Podkreślił, ze wielkim bogactwem Wschodu są silne jeszcze więzi rodzinne, skoncentrowanie na rodzinie – „Jeżeli będziemy mieli mocne rodziny, będziemy mieli mocne społeczności”

Bp Kawa podkreślił również potrzebę ruchu Europa Christi: - „Dla nas, dla Kościoła, który odradza się na Ukrainie od ostatnich 25 lat, jest to możliwość, żebyśmy te pierwsze kroki naszego odrodzenia rzeczywiście stawiali mocno, na mocnym fundamencie, żebyśmy się gdzieś nie dali zmanipulować, nie zagubili się czy za bardzo nie zachwycili tym światem. Dlatego ta konferencja jest potrzebna – dla Europy, aby przypomnieć, czy wrócić, czy nawrócić się, a dla nas, żebyśmy obrali właściwy kierunek”.

- Ruch Europa Christi uświadamia nam, że w XXI wieku nie możemy bać się dawania świadectwa o Chrystusie - mówi Andrzej Lech, zastępca burmistrza gminy Poczesna, który wraz z grupą mieszkańców przybył na Forum.

- Zakony są częścią Kościoła, dlatego interesuje nas jego przyszłość i nasze w niej miejsce – uzasadniała z kolei swoją obecność na kongresie s. Teresa Jacek ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi.

Na potrzebę dostosowania języka do współczesnych potrzeb ewangelizacyjnych jak to przed tysiącem lat czynili Apostołowie Słowian Święci Cyryl i Metody zwrócił uwagę ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

[Fot. za twitter/JasnaGoraNews]

O godz.13.00 w Kaplicy Matki Bożej został odśpiewany Akatyst przez chór księży greckokatolickich św. Jakuba z Prešov na Słowacji.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił abp Jan Graubner, metropolita ołomuniecki w Republice Czeskiej, który mówił o potrzebie nowej ewangelizacji, odważnego świadectwa chrześcijan także w dobie wzmożonej migracji.

Dążeniem powstałego 3 lata temu Ruchu „Europa Christi ”jest odbudowanie chrześcijańskiego myślenia o Europie, która była kształtowana przez ponad 2 tys. lat przez wiarę chrześcijańską, szczególnie przez Ewangelię i Dekalog, a także ukazanie tożsamości i kultury Starego Kontynentu oraz zagrożeń.

Jednym z największych zadań Ruchu Europa Christi jest doprowadzenie do ogłoszenia św. Jana Pawła II, Patronem Starego Kontynentu. W czasie jasnogórskiego spotkania zostanie przypomniana jego rola w wielkiej kulturze chrześcijańskiej wpisującej się w tożsamość Europy.

Ks. inf. Ireneusz Skubiś przypomniał, że w tym roku mija 40. rocznica wizyty Jana Pawła II w Gnieźnie, gdzie mówił on o dwóch płucach Europy. Jasnogórskie spotkanie rozpoczyna więc aktywizację płuca wschodniego. Jak zapowiada moderator ruchu podjęte zostaną także szerokie działania, gdy chodzi o drugie płuco, zachodnie.

Następne spotkanie kongresowe będzie miało miejsce w Czechach, w Velehradzie, 11 maja br. Kolejna sesja odbędzie się 5 lipca na Słowacji – w Nitrze. Pod koniec września natomiast we Lwowie na Ukrainie.

- Gdy chrześcijańska Europa się wali, gdy sprzedawane są kościoły, rozwiązywane parafie, to bardzo ważne jest, by z Polski wyszła ta iskra, by wrócił Chrystus do Europy – apeluje ks. Skubiś. Podkreśla, że wobec problemów, jakie trapią Stary Kontynent, a są to przede wszystkim islamizacja, ateizacja, poprawność polityczna i gender, potrzeba na nowo odkrywać wartości chrześcijańskie. - Europa odchodzi od Chrystusa. Dlatego chcemy i wołamy, żeby Europa się ocknęła. Mówimy: chrześcijanie Europy policzmy się! Są nas miliony, a rządzi nami garstka ateistów, masonów, liberałów, dlatego trzeba, aby chrześcijanie się obudzili i stali się solidarni – nawołuje inicjator ruchu Europa Christi.

Jak podkreśla ks. Skubiś, ruch nie ma celów politycznych – „pragniemy tylko jednego: żeby Chrystus miał paszport do wszystkich krajów Europy i żeby był tam oczekiwanym Gościem. Chrześcijańska dotychczas Europa nie powinna być kontynentem ateistów, bezbożników czy islamistów, ona ma być Chrystusowa!”.

Info za:http://www.jasnagora.com

fot. ©/BPJG Krzysztof Świertok

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Sobór Watykański II w jednym ze swoich najważniejszych dokumentów - Konstytucji Dogmatycznej o Kościele - określił rolę Kościoła, że jest on w Chrystusie "światłością narodów". Bardzo często słyszymy pytanie: Co mi daje Kościół? To odpowiedzmy sobie: kim bylibyśmy bez Kościoła? Chodzilibyśmy nadal w ciemnościach i skazani na bezsens życia...

31 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.