szukaj:
zaloguj:
Wiadomości Archidiecezja
Panie Jezu Chryste – czy pozwolono by Ci się dzisiaj urodzić? – abp Wacław Depo podczas Pasterki

 

 

 

FOTORELACJA

 

W noc wigilijną z 24 na 25 grudnia 2018 roku uroczystej Mszy św. Pasterskiej w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Razem z Arcybiskupem przy ołtarzu stanęli m.in. ks. Włodzimierz Kowalik – proboszcz i kustosz bazyliki archikatedralnej oraz ks. Mariusz Trojanowski, sekretarz arcybiskupa. Licznie zgromadzeni wierni wypełnili katedrę, przychodząc od wigilijnych stołów w domach do stołu Eucharystycznego. Docenił tę drogę do kościoła abp Wacław Depo, który tuż przed północą w wypowiedzi dla Radia Fiat podkreślił, że „najważniejsze jest to, żeby się dzisiaj zachwycić również sobą, ale wobec Boga, dlatego, że piękne jest dzieło stworzenia, ale jeszcze piękniejsze jest dzieło odkupienia, a wiemy, że Chrystus stał się jednym z nas dla naszego zbawienia i dokonał tego poprzez tajemnicę krzyża, a więc żłóbek, krzyż i Eucharystia muszą być razem”.

Msza św. sprawowana była w intencji wszystkich wiernych archidiecezji częstochowskiej. Arcypasterz w procesji na początku poniósł do ołtarza figurę Nowonarodzonego, która złożona została w żłóbku u stóp ołtarza. Szopka w katedrze skłania do zamyśleń: żłóbkiem jest sam ołtarz z płaskorzeźbą Baranka, okolony czerwonymi owocami głogu. To znak zapowiedzi męki i śmierci, przez które odkupi człowieka Ten, który tej nocy przychodzi na świat jako niemowlę. W szopce Maryja i Józef pochyleni chronią dzieciątko, a tym samym adorują swojego Zbawiciela. Natomiast na stopniach prezbiterium zdążają ku wiecznej Światłości w porządku stworzenia ludzie i zwierzęta.

Abp Wacław Depo w homilii podkreślał, że wszystkie czytania biblijne, które usłyszeliśmy podczas tej pasterskiej Eucharystii (…) starają się złączyć ze sobą i udzielić nam odpowiedzi na bardzo zasadnicze pytanie: jaki jest sens Bożego Narodzenia? Trzeba bowiem pamiętać, że zarówno w sferze wiary i życia duchowego nic nie dzieje się przypadkiem.  (…) Powraca więc pytanie w oparciu o tekst Izajasza o sens przejścia narodu wybranego z ciemności do światła. Naród, który kroczył w ciemnościach, ujrzał światło wielkie. Dalej zapowiada pomnożenie radości, a jej sprawcą będzie Dziecię, które się narodziło. Syn, który został nam dany. (…) Taki jest więc sens Bożego Narodzenia, które celebrujemy o północy, aby zaświadczyć, że jest ono świętem Światła, którym jest Chrystus rozpraszający mroki grzechu i śmierci. (…) Św. Paweł Apostoł pisząc list do Tytusa, swojego ucznia nawróconego z pogaństwa, wyjaśnia sens przyjścia Syna Bożego w słowach pełnych nadziei: Ukazała się bowiem łaska i dobroć Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.  To jest kolejny wymiar sensu naszej Nocy Bożego Narodzenia: głoszenie wszystkim ludziom i narodom (…), że każdy z nas bez wyjątku jest zaproszony do uczestnictwa w życiu Boga! Na teraz i na wieczność!  – mówił kaznodzieja. I kontynuował: Trzeba więc wyzbyć się bezbożności i żyć po Bożemu.. Trzeba się wyrzec światowych żądz i trzeba zacząć żyć rozumnie, ale rozumem czujnym, oświeconym wiarą. Nie wolno używać inteligencji w celu zła i kłamstwa! (…) Tylko wówczas, gdy przyjmiemy Chrystusa, nie będziemy się lękać Jego powtórnego przyjścia (…). W Ewangelii św. Łukasza spotykamy ważne i połączone ze sobą treści narodzin Zbawiciela, która to radość przezwycięża lęk. (…) Następnym zadaniem jest poszukiwanie nowo narodzonego dziecka w znaku niemowlęcia owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie. Widzimy więc, że droga do Jezusa jest wymagająca. (…) To nie jest bajka, ale zaproszenie do współpracy rozumu i serca człowieka z Bogiem. (…) Spotkam Boga, jeśli będę chciał w pokorze otworzyć przed nim drzwi swojego serca. Dziś w znaku niemowlęcia, a kiedyś w ukrzyżowaniu na Golgocie. (…) Ale nie mogę tej wiary w Chrystusa przyjąć tylko dla siebie, nie mogę jej uczynić sprawą prywatną – bo jest ona sprawą osobistą, ale nie po to, żeby ją zamknąć w jakimś prywatnym zakamarku życia. – przekonywał z mocą abp Wacław, nawołując wprost: Trzeba tę wiarę z odwagą wyznawać publicznie! Nie bójmy się tego, bo zostajemy coraz bardziej spychani na marginesy życia publicznego, żebyśmy się z tą wiarą nie okazywali na zewnątrz. (…) Trzeba, byśmy pamiętali, że trudności zagrażające chrześcijańskiej wierze, nadziei i tożsamości były i będą.  (…) Jezus przychodzi do nas w ludzkiej słabości małego dziecka, później w ukrzyżowaniu i w znakach Kościoła i sakramentów wiary. I nie tylko po to, abyśmy cieszyli się Jego obecnością, ale przede wszystkim abyśmy szli za Nim dla naszego zbawienia, i byśmy umieli przyjąć krzyż naszych powołań i naszej trudnej nieraz drogi. (…) Kończąc Arcybiskup Metropolita przywołał słowa współczesnego poety, ks. Jana Smolca z archidiecezji katowickiej, który w wierszu pt. „Gdybyś przyszedł dzisiaj”, podkreśla: „Gdybyś przyszedł dzisiaj (…) przyszedłbyś za późno”. (…) Bo nie wiadomo, Panie Jezu Chryste, czy rzeczywiście pozwolono by Ci się dzisiaj urodzić? Poza szpitalem, poza laboratorium, poza domem… A może uznano by Cię za chorego, bo nie począłeś się z miłości tylko ludzkiej, nieobliczalny… (…) Przyjmijmy Jezusa w całej prostocie i pokorze naszego serca i potwierdźmy w Nim i przez Niego sens naszego życia i naszych zmagań.  – zakończył abp Depo.

Tekst: AM/Radio Fiat

Zdjęcia: B.M. Sztajner/Niedziela

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
6 lutego 1946 roku, do Archikatedry Warszawskiej wchodził Ksiądz Prymas abp Stefan Wyszyński. Ten ingres poprzedzał bardzo znamienny fakt... Kiedy po Powstaniu Warszawskim płonęła stolica, Ksiądz Wyszyński wówczas jako kapelan Armii Krajowej patrzył się na dymy płonącej Warszawy w Laskach. Wtedy u jego stóp z wysokości nieba spadła spalona kartka Biblii. I odczytał jej treść: "Będziesz miłował".

6 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.