szukaj:
zaloguj:
Wiadomości Archidiecezja
Konferencja „Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka”. Zaproszenie

 

[J.E. Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, fot.youtube)

W  dniu 23 października 2019 r. gościł będzie w Częstochowie J.E. Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Trybunału Roty Rzymskiej. Podczas wizyty wygłosi cykl wykładów pod wspólnym tytułem: „Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji i wysłuchania wykładów dotyczących aktualnych i ważnych zagadnień, które dotyczą także posługi duszpasterskiej. Tematyka spotkania zainteresuje nie tylko duchownych, ale również świeckich, zaangażowanych w dzieła apostolskie, a szczególnie duszpasterstwo rodzin.

Z Panem Bogiem!

Ks. Mariusz BAKALARZ
wicekanclerz Kurii

 

„Małżeństwo i rodzina na synodalnej ścieżce papieża Franciszka”

 

Wizyta J.E. Mons. Pio Vito PINTO –

Dziekana Roty Rzymskiej w Częstochowie

 

23 października 2019 roku

 

PROGRAM

 

9.00 Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę obrad

J.E. Ks. Abp Wacław DEPO – Metropolita Częstochowski

 

SESJA I

Aula św. Jana Pawła II
(Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Św. Barbary 41)

(z udziałem seminarzystów, duchowieństwa, pracowników Sądu i Kurii Metropolitalnej)

 

9.30 Eklezjologia Papieża Franciszka odnośnie do małżeństwa i rodziny

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej i współpracownicy

 

10.30 Reforma procesu małżeńskiego po 4 latach od jej ogłoszenia

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej i współpracownicy

 

11.30 dyskusja i przerwa kawowa

 

12.00 Mens Papieża odnośnie do zastosowania (wdrożenia) procesu małżeńskiego oraz skuteczności teologicznej i pastoralnej osoby Biskupa jako Sędziego

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej i współpracownicy

 

 

SESJA II

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin "NAZARET" w Częstochowie
(ul. Krakowska 15/17)

(z udziałem małżeństw, rodzin i świeckich współpracowników)

 

15.00 Nadzwyczajna zbieżność magisterium św. Jana Pawła II z magisterium Papieża Franciszka na korzyść małżeństwa i rodziny w Europie

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej i współpracownicy

 

15.45-16.00 przerwa kawowa

 

16.00 Katechumenat małżeński urzeczywistnia się i realizuje w parafii

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej i współpracownicy

 

16.45 dyskusja

 

Podsumowanie obrad

Ks. dr Michał WIECZOREK – v-oficjał Sądu Metropolitalnego w Częstochowie

 

17.30 Zakończenie

Mons. Pio Vito PINTO – Dziekan Roty Rzymskiej

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Dzisiaj w całym Kościele Święty Paweł Apostoł w Pierwszym Liście do Koryntian przypomniał nam przymioty miłości: „miłość nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie dopuszcza się bezwstydu, współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy...” Streszczeniem tych przymiotów jest Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus, który swoją miłością miłosierną zwycięża.

3 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.