szukaj:
zaloguj:
Biskupi
Biskup Senior Antoni Długosz

Biskup tytularny Aggar, wikariusz generalny,prof. dr hab. teologii.

Bp Antoni Długosz urodził się  18 kwietnia 1941 r. w Częstochowie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie.  Po zdaniu egzaminu dojrzałości zdecydował się wstąpić do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracę seminaryjną napisał z biblistyki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Grzybka. Wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1965 r. w katedrze częstochowskiej z rąk ówczesnego ordynariusza biskupa Stefana Bareły. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie (1965-1966), Św. Ap. Piotra i Pawła w Sosnowcu-Maczkach (1966-1968), św. Lamberta w Radomsku (08-10.1968). W 1968r. rozpoczął studia z biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (będąc jednocześnie kapelanem sióstr Urszulanek w Młocinach).  W 1971 roku obronił magisterium na temat Konstytutywne elementy powołania w Starym Testamencie. Promotorem jego pracy magisterskiej był ks. prof. Stanisław Grzybek, kapłan diecezji częstochowskiej, u którego pisał także pracę seminaryjną, a który wówczas na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – był dziekanem Wydziału Teologicznego. W czerwcu 1971 roku ks. Antoni Długosz otrzymuje ponownie nominację wikariuszowską do parafii św. Lamberta w Radomsku. Praca duszpasterska w tej parafii trwała tylko 10 miesięcy, gdyż w 1972 roku ks. Długosz został przeniesiony do wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej na stanowisko wizytatora nauki religii. W latach 1973-1976 odbył studia z katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponieważ jednak, będąc jeszcze wikariuszem w parafii św. Lamberta w Radomsku, odbył roczny kurs doktorancki z biblistyki na tejże uczelni, to już w roku 1976, na zakończenie studiów katechetycznych, doktoryzował się na podstawie pracy: Opowieść o Gedeonie (Sdz 6-8), w świetle współczesnej teologii biblijnej. Promotorem jego pracy doktorskiej był ks. prof. Stanisław Grzybek. Ks. dr Antoni Długosz habilitował się w roku 1994, już jako biskup, w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie studium biblijno-katechetycznego: Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu. Podjął to zagadnienie, gdyż uważał, iż biblijne cuda Starego Testamentu nie doczekały się szczegółowego omówienia w kontekście ich występowania w katechetycznym programie, realizowanym na terenie Polski od 1971 roku.

Mianowany biskupem tytularnym Aggar pomocniczym w Częstochowie 18 grudnia 1993 r., wyświęcony na biskupa 6 stycznia 1994 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako motto swojej posługi wybrał hasło „Servire” (Służyć).

Od początku swojej pracy duszpasterskiej otaczał posługą głuchoniemych, ludzi specjalnej troski, niepełnosprawnych i narkomanów. Nadal posługuje jako duszpasterz w domu pomocy prowadzonym przez siostry Albertynki w Częstochowie. Długoletni organizator pielgrzymek głuchoniemych na Jasną Górę. Wykładowca akademicki. Autor ponad 60 publikacji naukowych i książek na temat katechetyki i biblistyki.

Bp Antoni Długosz znany jest przede wszystkim z programu telewizyjnego dla dzieci „Ziarno”. Jest wykładowcą katechetyki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, duszpasterzem narkomanów i niepełnosprawnych. W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Jest autorem wielu książek dla dzieci, publikacji z dziedziny Biblii, katechetyki i homiletyki m.in. „Pismo Święte naszym Przyjacielem” (1993), „Jak przygotowywać i oceniać katechezę” (1997), „Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci” (2003), „Opowiem ci o Jezusie” (2007), „Dekalog, czyli dziesięć propozycji Pana Boga” (2009), „Błogosławieni, czyli szczęśliwi” (2009). W 2006 r. ukazał się wywiad-rzeka z bp. Długoszem pt. „Służyć z radością”. Rozmowę przeprowadził ks. dr Stanisław Jasionek oraz w 2011 r. wywiad – rzeka „Od chrztu do zmartwychwstania. O życiu chrześcijanina”.

Patron: Św. Antoni, 13 czerwca


Adres:
ul. Beskidzka 1
42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 362-09-21
e-mail:  antonidlugosz @ episkopat . pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Bóg zapłać za tę pierwszą stację zawierzenia Bogu przez Maryję. Niech dzisiejsze podświetlenie figury Maryi Niepokalanej tym reflektorem będzie symbolem tego wewnętrznego światła, które od Niej zaniesiecie w wasze życie. I na wierność łasce, którą Pan Bóg nam przygotował i przez Jej wstawiennictwo nam ją przekazuje, z serca błogosławię.

Przy figurze Matki Bożej Niepokalanej, 8 grudnia 2012 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA

Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44; fax: +48 34 365 11 82
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75, email: sekretarz @ archiczest . pl

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.