szukaj:
zaloguj:
Biskupi
Biskup Senior Antoni Długosz

Biskup tytularny Aggar, wikariusz generalny,prof. dr hab. teologii.

Bp Antoni Długosz urodził się  18 kwietnia 1941 r. w Częstochowie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie.  Po zdaniu egzaminu dojrzałości zdecydował się wstąpić do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Pracę seminaryjną napisał z biblistyki pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Grzybka. Wyświęcony na kapłana 20 czerwca 1965 r. w katedrze częstochowskiej z rąk ówczesnego ordynariusza biskupa Stefana Bareły. Jako wikariusz pracował w parafiach: Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie (1965-1966), Św. Ap. Piotra i Pawła w Sosnowcu-Maczkach (1966-1968), św. Lamberta w Radomsku (08-10.1968). W 1968r. rozpoczął studia z biblistyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (będąc jednocześnie kapelanem sióstr Urszulanek w Młocinach).  W 1971 roku obronił magisterium na temat Konstytutywne elementy powołania w Starym Testamencie. Promotorem jego pracy magisterskiej był ks. prof. Stanisław Grzybek, kapłan diecezji częstochowskiej, u którego pisał także pracę seminaryjną, a który wówczas na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – był dziekanem Wydziału Teologicznego. W czerwcu 1971 roku ks. Antoni Długosz otrzymuje ponownie nominację wikariuszowską do parafii św. Lamberta w Radomsku. Praca duszpasterska w tej parafii trwała tylko 10 miesięcy, gdyż w 1972 roku ks. Długosz został przeniesiony do wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej na stanowisko wizytatora nauki religii. W latach 1973-1976 odbył studia z katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponieważ jednak, będąc jeszcze wikariuszem w parafii św. Lamberta w Radomsku, odbył roczny kurs doktorancki z biblistyki na tejże uczelni, to już w roku 1976, na zakończenie studiów katechetycznych, doktoryzował się na podstawie pracy: Opowieść o Gedeonie (Sdz 6-8), w świetle współczesnej teologii biblijnej. Promotorem jego pracy doktorskiej był ks. prof. Stanisław Grzybek. Ks. dr Antoni Długosz habilitował się w roku 1994, już jako biskup, w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie studium biblijno-katechetycznego: Katechetyczne przesłanie znaków Starego Testamentu. Podjął to zagadnienie, gdyż uważał, iż biblijne cuda Starego Testamentu nie doczekały się szczegółowego omówienia w kontekście ich występowania w katechetycznym programie, realizowanym na terenie Polski od 1971 roku.

Mianowany biskupem tytularnym Aggar pomocniczym w Częstochowie 18 grudnia 1993 r., wyświęcony na biskupa 6 stycznia 1994 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Jako motto swojej posługi wybrał hasło „Servire” (Służyć).

Od początku swojej pracy duszpasterskiej otaczał posługą głuchoniemych, ludzi specjalnej troski, niepełnosprawnych i narkomanów. Nadal posługuje jako duszpasterz w domu pomocy prowadzonym przez siostry Albertynki w Częstochowie. Długoletni organizator pielgrzymek głuchoniemych na Jasną Górę. Wykładowca akademicki. Autor ponad 60 publikacji naukowych i książek na temat katechetyki i biblistyki.

Bp Antoni Długosz znany jest przede wszystkim z programu telewizyjnego dla dzieci „Ziarno”. Jest wykładowcą katechetyki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, duszpasterzem narkomanów i niepełnosprawnych. W 2007 r. został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Jest autorem wielu książek dla dzieci, publikacji z dziedziny Biblii, katechetyki i homiletyki m.in. „Pismo Święte naszym Przyjacielem” (1993), „Jak przygotowywać i oceniać katechezę” (1997), „Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci” (2003), „Opowiem ci o Jezusie” (2007), „Dekalog, czyli dziesięć propozycji Pana Boga” (2009), „Błogosławieni, czyli szczęśliwi” (2009). W 2006 r. ukazał się wywiad-rzeka z bp. Długoszem pt. „Służyć z radością”. Rozmowę przeprowadził ks. dr Stanisław Jasionek oraz w 2011 r. wywiad – rzeka „Od chrztu do zmartwychwstania. O życiu chrześcijanina”.

Patron: Św. Antoni, 13 czerwca


Adres:
ul. Beskidzka 1
42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 362-09-21
e-mail:  antonidlugosz @ episkopat . pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii odnajdujemy pewną pedagogikę maryjną. Otóż Ewangelista, ukazując Jej godność i rozważanie w sercu wszystkich tajemnic, które przeżywała wraz z Józefem, kończy fragment imieniem "Jezus". To imię było objawione w Zwiastowaniu, a oznacza: "Bóg jest zbawieniem".
Dlatego przyjmijmy ten dar, by Jezus wszedł w nasze życie i zjednoczył się z każdym człowiekiem.

1 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.