szukaj:
zaloguj:
Biskupi
Biskup Andrzej Przybylski

Ks. prał. Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Ukończył I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po maturze rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał stopień magistra pedagogiki. W 1988r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Studia te zakończył tytułem magistra w zakresie teologii dogmatycznej.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie.
W 1994r. został mianowany osobistym sekretarzem i kapelanem metropolity częstochowskiego. Obowiązki te łączył z obowiązkami administratora Domu Biskupiego, duszpasterza w kościele rektorskim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodych Kurii Metropolitalnej i asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Abp Nowak dnia 22 sierpnia 1998r. mianował ks. Przybylskiego diecezjalnym duszpasterzem akademickim. W 2004r. został proboszczem pierwszej w Polsce Personalnej Parafii Akademickiej pw. Św Ireneusza BM w Częstochowie i zbudował samodzielny ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego z kościołem akademickim w miasteczku studenckim.
Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski kontynuował studia w zakresie nauk humanistycznych i dnia 7 czerwca 2006r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki broniąc pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 2006r. rozpoczął pracę w charakterze wykładowcy pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Został też zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie.
Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski podjął wraz ze studentami wiele ciekawych inicjatyw jak m. in. „Dialogi o wierze”, modlitewne spotkania Taize’ z medytacją biblijną, wieczory o miłości, płciowości i rodzinie, „Noce Nikodemowe” połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, możliwością spowiedzi i rozmowy z kapłanem.
19 czerwca 2008 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Funkcję rektora pełnił do 2015r. Następnie abp Wacław Depo metropolita częstochowski mianował ks. Przybylskiego proboszczem parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Od 2016r. ks. prał. Andrzej Przybylski pełnił funkcję dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
Ks. prał. Andrzej Przybylski był pracownikiem w  tygodniku katolickim „Niedziela” i był jego stałym publicystą. W „Niedzieli” prowadził własną rubrykę pt. „ Gadu-gadu z księdzem”. W niej udzielał odpowiedzi na pytania, które spływały do redakcji drogą e-mailową i poprzez sms-y.
Wiele pytań kierowanych do rubryki „ Gadu-gadu z księdzem” dotyczyło moralności chrześcijańskiej, jak np. antykoncepcji, czystości przedmałżeńskiej. Ks. Przybylski podejmował takie zagadnienia jak: miłość Boga i bliźniego, Eucharystia, małżeństwo, godność kobiety, moralność chrześcijańska. Odpowiadał na pytania m.in. czy alkoholik to niepraktykujący abstynent, dlaczego Bóg przyjął ciało, czy naprawdę musimy się żenić, gdzie jest w końcu Dobry Łotr, jak postępować z ateistą, Kościół polski czy Kościół w Polsce, czy całowanie jest grzechem?
W serii Biblioteki „Niedzieli” opublikował książkę „Wspólnota wiary i działania”(1998), która była pierwszym podręcznikiem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej oraz „ Gadu-gadu z księdzem” (2008). Również w Edycji Świętego Pawła ukazała się publikacja ks. Przybylskiego pt. „Ksiadzblog.pl” oraz „Dobry Pasterz. Album kapłański”.

Za zaangażowanie w dziele ewangelizacji poprzez media ks. Andrzej Przybylski otrzymał w 2009r. nagrodę redaktora naczelnego „Niedzieli” Medal „Mater Verbi”.
Ma trójkę rodzeństwa – dwie siostry i brata. Lubi literaturę z zakresu duchowości, a szczególnie książki Tomasza Mertona. Pasjonuje się teologią Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Z czasów duszpasterstwa akademickiego zostało mu upodobanie do górskich wędrówek i wspomnienia o wielu spływach kajakowych ze studentami.

ks.mf (KAI/BP KEP) / Częstochowa

Bp Andrzej Przybylski jest dziewiątym biskupem pomocniczym w dziejach Kościoła częstochowskiego, dewizą jego posługi są słowa: "In Christo" (W Chrystusie).

Biskupi pomocniczy w dziejach Kościoła częstochowskiego:

Bp Antoni Zimniak, okres sprawowania 1936–1943
Bp Stanisław Czajka, okres sprawowania 1944–1965, dewiza posługi: Mihi Vivere Christus
Bp Stefan Bareła, okres sprawowania 1961–1964, dewiza posługi: Veritati et Caritati
Bp Tadeusz Szwagrzyk, okres sprawowania 1964–1992, dewiza posługi: Ut unum sint
Bp Franciszek Musiel, okres sprawowania 1966–1992, dewiza posługi: Cum Maria Deo
Bp Miłosław Kołodziejczyk, okres sprawowania 1978–1994, dewiza posługi: Sub Tuum Praesidium
Bp Antoni Długosz, okres sprawowania 1994–2016, dewiza posługi: Servire
Bp Jan Wątroba, okres sprawowania 2000–2013, dewiza posługi: Ecce venio

 

Adres:
ul. 3 Maja 12
42-200 Częstochowa
e-mail: bp.a.przybylski@ archiczest . pl

https://bp.aprzybylski.pl/

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Święty Paweł pouczył nas, że gdy nie potrafimy się modlić; wyrazić słowami tego, czego pragniemy, to Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. To On doprowadza nas do całej prawdy, przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości Bożej, o sądzie Boga i czyni nas świadkami. Bez pomocy Ducha Świętego nie będziemy prawdziwi, nie będziemy jednością, przebaczający sobie nawzajem i nie będziemy wspólnotą... A słowo wspólnota dzisiaj niektórych razi...

19 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.