szukaj:
zaloguj:
Biskupi
Arcybiskup Metropolita Wacław Depo

Arcybiskup Wacław Tomasz Depo urodził się 27 września 1953 r. w Szydłowcu k/Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. W Szydłowcu ukończył LO im. Henryka Sienkiewicza. Po zdaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 roku z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k/Białobrzegów Radomskich. Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. hab. Czesława S. Bartnika.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów żeńskich w Diecezji Radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko- Radomskiej. Od 25 marca 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Bp Wacław T. Depo był przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu Plenarnego oraz członkiem Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie. Od roku 2001 – 2006 był członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. W maju 2006 roku został współprzewodniczącym Rady Programowej Radia Maryja ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej. Tytuł Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Jana Pawła II otrzymał 4 maja 2004 roku.

Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prał. Wacława T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: Arcybiskup Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp. Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października 2006 r. 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski powołało Księdza Biskupa na Przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni. Ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji Nauki Wiary KEP na pięcioletnią kadencję, a także powierzyło funkcję delegata KEP przy Krajowej Radzie Katolików Świeckich. Ks. Bp Wacław Depo był jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Bp zamojsko-lubaczowski dr Wacław Depo został mianowany przez Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą częstochowskim 29.12.2011 r. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie odbył się 2.02.2012 r. w Święto Ofiarowania Pańskiego. 21.06.2012 r. Arcybiskup Wacław Depo został  wybrany przez Zebranie Plenarne KEP obradujące we Wrocławiu Przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. 29.06.2012 r.  w Bazylice św. Piotra w Watykanie Metropolita Częstochowski  przyjął paliusz z rąk Jego Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI. Zawołanie Księdza Arcybiskupa brzmi: „Ad Christum Redemptorem hominis”.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i pastoralnych, m.in. „Ewangelia pielgrzymująca”, 2008, „Dotknąć Chrystusa”, 2008, „Na ścieżkach Prawdy” 2008, „Raduj się twoją wiarą…”, 2009, „Misja i odpowiedzialność”, Zamość 2010, „Chrystus kerygmatyczny”, Warszawa 2010, „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa”, Warszawa 2011, „Blask wiary w Chrystusie”, Lublin 2012 i in. Uczestniczy jako prelegent w sympozjach i sesjach naukowych. Publikuje artykuły, wywiady, wystąpienia w prasie polskiej i zagranicznej. Zabiera głos w ważnych sprawach Kościoła i Ojczyzny w mediach katolickich i świeckich.

Adres:
Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa

Sekretarz Arcybiskupa:
ks. kan. dr Mariusz Trojanowski
tel.: +48 34 324 33 75

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W dzisiejszej Ewangelii powraca do nas tajemnica Kościoła, kiedy Chrystus wskazuje Piotrowi na jego zadanie: "Pomimo twojej grzeszności będziesz ludzi łowił". Czymże jest więc Kościół, jeśli nie wspólnotą uczniów, którzy z wiarą wpatrują się w Jezusa jako Jedynego Zbawiciela. Jednocześnie jest Siecią zbawczą dla wszystkich, którzy nie chcą się zatracić, ale osiągnąć Zbawienie.

10 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.