szukaj:
zaloguj:
Zakony
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego żeńskie

71 zakonów i zgromadzeń; 2 instytuty świeckie

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Adoratrices Sanguinis Christi (ASC)
(ADORATORKI
)
http://www.adoratorki.pl

42-222 Częstochowa, ul. Sejmowa 14
tel.: siostry - +48 34 325 71 15
asccz @ ineria.pl; nowicjat – 887 978 491
asc.czestochowa @ neostrada.pl

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
III Zakonu Św. Franciszka
Congregatio Sororum Pauperibus Inserventium
III Ordinis S. Francisci
(ALBERTYNKI
)
www.albertynki.pl; www.dpsczestochowa.albertynki.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Wesoła 14
  tel.: 34/3618894
  dpsczestochowa @ albertynki.pl
 • 42-360 Poraj, ul. Jasna 6
  tel.: +48 34 314 50 18
  dpsporaj @ albertynki.pl

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Congregatio Sororum ab Angelis (CSA)
(SIOSTRY OD ANIOŁÓW)

www.siostryodaniolow.pl

42-200 Częstochowa, ul. Gliwicka 22
tel.: +48 34 362 89 47
czestochowacsa @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla
Congregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege
(ANTONIANKI
)
www.antonianki.pl

42-200 Częstochowa, ul. 7-miu Kamienic 15
tel.: +48 34 365 57 13
cecylia_k @ vp.pl

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej p.w. Św. Antoniego (SOS)
Congregatio Sororum a Succursu Sociali sub Patrocinio S. Antonii
(ANTONINKI
)
ss.antoninki @ czestochowa.opoka.org.pl

 • Dom Generalny
  98-300 Wieluń, ul. Szkolna 4
  tel.: 43/ 843 34 36
  ss.antoninki @ czestochowa.opoka.org.pl
  antoninki @ o2.pl
 • 42-218 Częstochowa, ul. Czarnieckiego 21
   +48 34 361 01 39
 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 27a
  tel.: +48 34 324 03 44
 • 98-300 Wieluń, ul. Augustiańska 8
  43/ 843 34 42


INSTYTUT APOSTOŁEK JEZUSA UKRZYŻOWANEGO

http://www.apostolki.pl/

42-217 Częstochowa, ul. POW 22
tel.: +48 34 361 29 63
apostolki.pl @ apostolegc.net
www.apostolki.pl
 

Zgromadzenie Sióstr Św. Augustyna
Congregatio Sororum S. Augustini
(AUGUSTIANKI
)
http://www.augustianki.pl/

Kalej, ul. Cmentarna 1
42-221 Częstochowa
tel.: +48 34 317 04 57
zgr.augustianki @ neostrada.pl

Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego
Sorores Benedictinae Samaritanae Crucis Christi (OSB)
(ENEDYKTYNKI SAMARYTANKI
)
www.benedyktyni.pl/benedyktynki/samarytanki

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24
tel.: +48 34 324 19 32

Zakon Mniszek Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu
Moniales Tertii Ordinis  Regularis S. Francisci Assis
(BERNARDYNKI
)
www.bernardynki.czestochowa.opoka.org.pl

98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1
tel.: +48 43 843 81 42, +48 43 843 84 88 (kapelania)
bernardynki.wiel @ czestochowa.opoka.org.pl

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Congregatio Sororum Familiae S. a Bethania
(BETANKI
)
www.betanki.pl

42-226 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 62
tel.: +48 34 324 46 10

Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy
Ordo Sanctissimi Salvatoris
(BRYGIDKI
)
www.brygidki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Św. Elżbiety 11
tel.: +48 34 365 15 76
sbrygida @ wp.pl

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Congregatio Filiarum Divinae Caritatis  (FDC)
(CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI
)
http://www.cbm-fdc.opoka.org.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Staszica 9
tel.: +48 34 324 71 66

Córki Św. Franciszka Serafickiego (CSF)
www.franciszkanki.kuria.lublin.pl

42-200 Częstochowa, ul. Płocka 9
tel.: +48 34 362 06 81

Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi – Emaus
Institut des Filles de Marie de Pesche  (F.d.M.)
(CÓRKI MARYI Z PESCHE)

42-200 Częstochowa
Aleja Jana Pawła II nr 146
tel.: +48 34 361 15 44


Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika
(DOMINIKANKI)

www.dominikanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Płocka 25
tel.: +48 34 362 98 15

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Moniales Ordinis Praedicatorum
(DOMINIKANKI klauzurowe
)
www.swanna.mniszki.dominikanie.pl

Święta Anna - Aleksandrówka 42
42-248 Przyrów
tel.: +48 34 355 40 42,  +48 34 355 52 05
swanna @ dominikanie.pl

Dominikanki Matki Bożej Różańcowej

42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 68
tel.: +48 34 324 58 37
siostryczest @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
Congregatio Sororum a S. Elisabeth (CSSE)
(ELŻBIETANKI
)
http://www.elzbietanki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Zgody 15 a
tel.: +48 34 324 14 83
csse.czestochowa @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu Regularnego Św. Franciszka
Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalicio (CSSF)
(FELICJANKI)

http://www.felicjanki.2be.pl/

 • 42-200 Częstochowa - Raków, ul. Kunickiego 8
  tel.: +48 34 323 25 42
  felicjanki.czestochowa.rakow @ gmail.com
 • 46-320 Praszka
  Plac Grunwaldzki 8
  tel.: +48 34 359 19 26
  felice1 @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis
(FRANCISZKANKI OD CIERPIĄCYCH)

www.franciszkanki.vel.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 26
tel.: +48 34 324 26 86
czeslawa.rebus @ wp.pl
 
Franciszkanki Świętych Serc Jezusa i Maryi
Suore Francescane Della Penitenza e Caritas Cristiana

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 7
tel./fax +48 34 324 82 45
sfsc.polonia @ gmail.com

Siostry Franciszkanki Od Pokuty I Miłości Chrześcijańskiej (OSF)
Suore Francescane Della Penitenza e Caritas Cristiana
http://www.osf-orlik.warszawa.opoka.net.pl/

 
42-200 Częstochowa, ul. 0. A. Kordeckiego 14
tel.: +48 34 324 57 01

Franciszkanki Rodziny Maryi
www.siostryfranciszkanki.pl

42-202 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 77/79
tel.: +48 34 362 95 61
siostryfrmczestochowa @ wp.pl

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae
(HONORATKI)
www.honoratki.pl

 • Dom Generalny: 42-200 Częstochowa, ul. Klasztorna 19
  tel.: +48 34 361 29 83
  sekretariat @ honoratki.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 35
  tel.: +48 34 365 10 49,  +48 34 324 39 91
  zol.honoratki @ wp.pl
  elzbieta @ honoratki.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. Tetmajera 33
  tel.: +48 34 324 15 30
 • 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, ul. Kühna 46
  tel.: +48 34 328 50 59
  dworeksw.antoniego @ neostrada.pl
 • 42-400 Zawiercie, ul. Wronia 27
  tel.: 32/ 672 23 1

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Congregatio Sororum Nominis Jesu (CSNJ)
(IMIENIA JEZUS)
http://www.marylki.opoka.org.pl/

 • 42-200 Częstochowa
  Aleja Najśw. Maryi Panny 54
  tel.: +48 34 324 33 75
 • 42-200 Częstochowa, ul. Bł. Jolanty 28
  tel.: +48 34 324 28 80

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Congregatio Sororum a S. Joseph (CSSJ)
(JÓZEFITKI)

http://jozefitki.pl/index.php

 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 31
 • Zakład: ul. Bpa Kubiny 10/12
  tel./fax +48 34 324 89 99

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia
(KANONICZKI)

http://www.kanoniczki.pl

42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 6/8
tel.: +48 34 324 36 73;
zestochowakan @ wp.pl

Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo
(KARMELITANKI BOSE – klauzurowe)

https://www.karmel.pl/czestochowa/

42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi Królowej 83
tel.: +48 34 360 53 04
karmel-cz-wa @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu
(KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS)

http://www.karmelitanki.pl

42-134 Truskolasy, ul. Częstochowska 40a
tel.: +48 34 319 92 00
kdzj.truskolasy @ op.pl

Instytut Sióstr Matki Bożej z Karmelu
Instituto Sororum Nostrae Dominae a Carmelo
(KARMELITANKI Instytut Naszej Pani z Karmelu)

www.karmelitanki.org.pl

42-200 Częstochowa, ul. Poznańska 33
tel.: +48 34 362 95 81
sscarmel @ o2.pl

Zgromadzenie Sióstr Świętego Karola Boromeusza (SCB)
(KAROLANKI)

www.karolanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 15/17
tel.: +48 34 365 24 21
tcharles @ poczta.onet.pl

Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Congregatio Sororum a S. Catharina VM (CSC)
(KATARZYNKI)

42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 143a
tel.: +48 34 362 96 60

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY OD POKUTY
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia (CSMM)
(MAGADALENKI OD POKUTY)
www.magdalenki.legnica.opoka.org.pl

42-225 częstochowa, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31
tel.: +48 34 377 73 40
magdaladp7 @ op.pl

Małe Siostry  Baranka – Dominikanki
(WSPÓLNOTA BARANKA)

www.rodzina.dominikanie.pl/rd/ogolnopolskie.php

Choroń, ul. Częstochowska 4
42-360 Poraj
tel.: +48 34 387 61 65
mschoron @ wspolnotabaranka.org

Małe Siostry Jezusa
Congregatio Parvarum Sororum Jesu
www.male-siostry-jezusa.org

42-200 Częstochowa, ul. Św. Kingi 86
tel.: +48 34 324 89 56
msjcz @ wp.pl

Siostry Maryi Niepokalanej
Congregatio Sororum Mariae Immaculatae (SMI)
(MARYI NIEPOKALANEJ)

www.maria-immaculata.pl

42-226 Częstochowa, ul. Jagienki 22/24
tel.: +48 34 321 42 80
smn.czestochowa @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ZMBM)
Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia
(MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA)

www.sanktuarium.krakow.pl/polski/r02.html

42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 9/11
tel.: +48 34 368 10 29

Zgromadzenie Sióstr  Św. Michała Archanioła
Congregatio Sororum a Sancto Michaele Archangelo (CSSMA)
(MICHALITKI)

http://www.michalitki.prv.pl

42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 56
tel.: +48 34 362 91 34

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Antoniego Marii Klareta
Missionárias de S. Antonio Maria Claret (MC)
(MISJONARKI KLARETYNKI)

http://klaretynki.pl

Aleksandria, ul. Zielona 31
42-274 Konopiska
tel./fax +48 34 328 30 89

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae
(MISJONARKI ŚWIĘTEJ RODZINY)

http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org

42-200 Częstochowa, ul. Kapucyńska 9
tel.: +48 34 324 55 07
teresak1 @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Congregatio Sorum Sacrae Familiae de Nazareth (CSFN)
(NAZARETANKI)

www.nazaretanki.pl, www.nazaretanki.krakow.pl, www.nazaretmlodym.pl

 • 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19
  tel.: +48 34 324 12 39
  czwa19 @ wp.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23
  tel.: +48 34 324 59 57
 • 42-200 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
  tel.: +48 34 325 15-44
 • 42-290 Blachownia, ul. Parkowa 2
  tel.: +48 34 327 05 71
 • 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, ul. Ogrodowa 1
  tel.: +48 34 328 50 58

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
Congregatio Filiarum Mariae Immaculatae
(NIEPOKALANKI – CMN)

www.niepokalanki.eu

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30
tel.: +48 34 324 26 54

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusowego
Congregatio Oblatorum Sacri Cordis Jesu
(OBLATKI)

42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 12
tel.: +48 34 324 89 98
mariagudz @ hotmail.com

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu
Congregatio Sororum Expiatricum Sacratissimi Vultus
III Ordinis S. Francisci Assisiensis
(OBLICZANKI)

http://www.obliczanki.org.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 2/4
  tel.: +48 34 374 06 30
  obliczani.czestochowa @ gmail.com
 • Żarki - Leśniów, ul. Leśniowska 99
  42-310 Żarki
  tel.: +48 34 316 10 71
  obllesn @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum a Divina Providentia
(OPATRZNOŚCIANKI)

http://www.providentia.pl

42-200 Częstochowa, ul. Poleska 146
tel.: +48 34 362 06 50
pszob @ interia.pl

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAK)
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici  (SAC)
(PALLOTYNKI)

http://www.pallotynki.opoka.org.pl/

42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 71
tel.: +48 34 324 20 93
zestochowa @ pallotynki.pl

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregationis Sororum Passionis Domini Nostri Jesu Christi
(PASJONISTKI)

http://siostrypasjonistki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Lompy 6
tel.: +48 34 324 35 91

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum Divini Pastoris  (CSDP)
(PASTERKI)

http://www.republika.pl/siechnice/rekol.htm

42-200 Częstochowa, ul. Św. Kingi 43
tel.: +48 34 324 53 24

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Congregatio Ancillae Matris Boni Pastoris (SMDP)
(PASTERZANKI)

www.pasterzanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 15
tel.: +48 34 324 26 59

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
(PREZENTKI)

www.prezentki.opoka.net.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 77
tel.: +48 34 365 64 84; prezentki7 @ wp.pl

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (CMW)
Congregatio Filiarum Beatae Mariae Virginis Auxiliatricis (FMA)
(SALEZJANKI)

http://www.salezjanki.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 5
  tel.: +48 34 324 71 28 (prow. wrocławska)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Wspólna 25
  tel.: +48 34 361 65 56 (prow. warszawska)

Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela
Sorores Divini Salvatoris (SDS)
(SALWATORIANKI)

http://www.siostry.pl/

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 74
tel.: +48 34 324 54 30

Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (CSM)
Ordo seu Congregatio Sororum Filiarum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis
(SERCANKI CSM)

www.sercanki.zakon.opoka.org.pl/kontakt.html

42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 52
tel.: +48 34 324 48 10

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SNSJ)
Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Jesu
(SERCANKI SNSJ)

http://www.sercanki.org.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Spadzista 15
  tel.: +48 34 363 05 42
 • 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 2a
  tel.: 44/ 683 25 58
  sercankiradomsko @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Congregatio Ancillarum Jesu
(SŁUGI JEZUSA)

http://www.slugi.franciszkanie.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Grunwaldzka 10
tel.: +48 34 324 96 19

Służebnice Przenajświętszej Krwi (SAS)
www.duchowarodzina.pl

 • 42-202 Częstochowa, ul. Wielkoborska 1
  tel.: +48 34 362 93 67
   duchowarodzina @ gmail.com
 • Kalej, ul. Ogrodowa 102
  42-130 Wręczyca Wielka
  tel.: +48 34 344 05 41
   sas.kalej @ blut-christi.de

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
(SŁUŻEBNICZKI DĘBICKIE)
http://bdnp.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 46
tel.: +48 34 361 33 96

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
(SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE)

http://www.sluzebniczkinmp.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Kazimierza 1
  tel.: +48 34 324 67 51
 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Kazimierza 11a
  tel.: +48 34 324 72 62

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Immaculatae
(SŁUŻEBNICZKI ŚLĄSKIE)
http://www.sluzebniczki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Kapucyńska 18
tel.: +48 34 324 87 82

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
(SŁUŻKI z Mariówki)

 • 42-200 Częstochowa
  Rynek Wieluński 21
  tel.: +48 34 324 48 81
 • 42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 75
  tel.: +48 34 328 11 94

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo
Congregatio Sororum Caritatis S. Vincentii a Paulo
(SZARYTKI)

http://www.szarytki.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 43
  tel.: +48 34 324 11 77 (furta)
   +48 34 361-38-06 (klauzura)
   +48 34 324 46 74 (s. przełożona)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Wieluńska 1
  tel.: +48 34 368 32 85
  dyrekcja @ dpsczestochowa.pl

Zgromadzenie Sióstr „Jedność” p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum „Unitas” S. Teresiae a Jesu Infante
(TERESKI)

42-200 Częstochowa, ul. Św. Augustyna 34
tel.: +48 34 324 42 22

Zgromadzenie Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza
Congregatio Sororum Piae Discipulae Divini Magistri (PD)
(UCZENNICE BOSKIEGO MISTRZA)

http://www.pddm.pl/

 • ul. Kapucyńska 1
  42-226 Częstochowa
  tel./fax +48 34 324 66 70
  codziennie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Dom Sióstr: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel.: +48 34 362 04 25
  pddmcz @ pddm.pl 
 •  Dom Modlitwy: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel.: 694 590 893
  dommodlitwy.pddm @ gmail.com
 •  Centrum Apostolstwa Liturgicznego: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel: +48 34 366 61 66, 723 555 131
  oal @ pddm.pl 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (USJK)
Congregatio Sororum Ursulinarum Cordis Jesu Agonizantis
(URSZULANKI SZARE)

www.sjk.pl

 • 42-225 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 2
  tel.: +48 34 324 64 43
 • 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 23
  tel.: +48 34 374 05 86

Zakon Św. Urszuli Unii Rzymskiej
Ordo Sanctae Ursulae Unio Romana (OSU)
(URSZULANKI UNII RZYMSKIEJ)

http://www.osu.pl

42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 2/4
tel.: +48 34 324 16 39
osu-czest @ osu.pl

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa
Congregatio Sororum Vestiariarum Jesu
(WESTIARKI)
www.westiarki.pl

 • 42-290 Blachownia, ul. Biegańskiego 5
  tel.: +48 34 327 09 92
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8
  tel.: +48 34 324 19 33
  westiarki.czestochowa @ wp.pl
 • 98-333 Pajęczno, ul. Mickiewicza 39
  tel.: +48 34 311 15 46
  stokrotki201 @ interia.pl

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
Congregatio Sororum Auxiliatricum Animarum Purgatorii
(WSPOMOŻYCIELKI)

42-200 Częstochowa, ul. Oleńki 9
czestochowawspom @ wp.pl

Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia
(ZAWIERZANKI - SIOSTRY ZAWIERZENIA)

www.zawierzanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28
tel.: +48 34 361 14 64,  +48 34 343 57 11
 +48 34 361 21 72, 502 302 306
ogniskoc @ zawierzanki.pl

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR)
(ZMARTWYCHWSTANKI)

www.zmartwychwstanki.com

42-200 Częstochowa
Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60
tel.: +48 34 324 15 69 – dom
tel./fax +48 34 368 19 72 – przełożona
zmartwychwstanki_czest @ o2.pl
prow-wwa @ zmartwychwstanki.mkw.pl

* * *

Instytut Prymasa Wyszyńskiego
www.wyszynskiprymas.com.pl

42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 12
tel.: +48 34 361 52 28
domwyszynskiego @ op.pl
 
Instytut Świecki Zbierający Kłosy Kościoła
Instituto Secolare Spigolatrice della Chiesa
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200225&nr=57

 • 42-200 Częstochowa
  Aleja Najświętszej Maryi Panny 54 
  tel.: +48 34 324 33 75
  fax +48 34 365 11 82
  sekretariat.abp @ niedziela.pl

Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego 
www.karmelduchawietego.pl

42-311 Żarki Letnisko, ul. Grzybowa 26
tel.: 510 922 949
wspolnotasiostr @ karmelduchaswietego.pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Bardzo znamienny jest dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Marka, który pokazuje nam Chrystusa zatroskanego o całego człowieka, skoro po działaniach Apostołów mówi: "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". To słowo Chrystusa jest dla nas bardzo aktualne, kiedy przeżywamy ostatnie dni ferii, odpoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży czy studentów.

9 lutego 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.