szukaj:
zaloguj:
Zakony
Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego żeńskie

71 zakonów i zgromadzeń; 2 instytuty świeckie

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Adoratrices Sanguinis Christi (ASC)
(ADORATORKI
)
http://www.adoratorki.pl

42-222 Częstochowa, ul. Sejmowa 14
tel.: siostry - +48 34 325 71 15
asccz @ ineria.pl; nowicjat – 887 978 491
asc.czestochowa @ neostrada.pl

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
III Zakonu Św. Franciszka
Congregatio Sororum Pauperibus Inserventium
III Ordinis S. Francisci
(ALBERTYNKI
)
www.albertynki.pl; www.dpsczestochowa.albertynki.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Wesoła 14
  tel.: 34/3618894
  dpsczestochowa @ albertynki.pl
 • 42-360 Poraj, ul. Jasna 6
  tel.: +48 34 314 50 18
  dpsporaj @ albertynki.pl

Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
Congregatio Sororum ab Angelis (CSA)
(SIOSTRY OD ANIOŁÓW)

www.siostryodaniolow.pl

42-200 Częstochowa, ul. Gliwicka 22
tel.: +48 34 362 89 47
czestochowacsa @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Antonianek od Chrystusa Króla
Congregatio Sororum Antonianarum a Christo Rege
(ANTONIANKI
)
www.antonianki.pl

42-200 Częstochowa, ul. 7-miu Kamienic 15
tel.: +48 34 365 57 13
cecylia_k @ vp.pl

Zgromadzenie Sióstr Opieki Społecznej p.w. Św. Antoniego (SOS)
Congregatio Sororum a Succursu Sociali sub Patrocinio S. Antonii
(ANTONINKI
)
ss.antoninki @ czestochowa.opoka.org.pl

 • Dom Generalny
  98-300 Wieluń, ul. Szkolna 4
  tel.: 43/ 843 34 36
  ss.antoninki @ czestochowa.opoka.org.pl
  antoninki @ o2.pl
 • 42-218 Częstochowa, ul. Czarnieckiego 21
   +48 34 361 01 39
 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 27a
  tel.: +48 34 324 03 44
 • 98-300 Wieluń, ul. Augustiańska 8
  43/ 843 34 42


INSTYTUT APOSTOŁEK JEZUSA UKRZYŻOWANEGO

http://www.apostolki.pl/

42-217 Częstochowa, ul. POW 22
tel.: +48 34 361 29 63
apostolki.pl @ apostolegc.net
www.apostolki.pl
 

Zgromadzenie Sióstr Św. Augustyna
Congregatio Sororum S. Augustini
(AUGUSTIANKI
)
http://www.augustianki.pl/

Kalej, ul. Cmentarna 1
42-221 Częstochowa
tel.: +48 34 317 04 57
zgr.augustianki @ neostrada.pl

Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego
Sorores Benedictinae Samaritanae Crucis Christi (OSB)
(ENEDYKTYNKI SAMARYTANKI
)
www.benedyktyni.pl/benedyktynki/samarytanki

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 24
tel.: +48 34 324 19 32

Zakon Mniszek Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu
Moniales Tertii Ordinis  Regularis S. Francisci Assis
(BERNARDYNKI
)
www.bernardynki.czestochowa.opoka.org.pl

98-300 Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście 1
tel.: +48 43 843 81 42, +48 43 843 84 88 (kapelania)
bernardynki.wiel @ czestochowa.opoka.org.pl

Zgromadzenie Sióstr Rodziny Betańskiej

Congregatio Sororum Familiae S. a Bethania
(BETANKI
)
www.betanki.pl

42-226 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 62
tel.: +48 34 324 46 10

Zakon Najświętszego Zbawiciela Św. Brygidy
Ordo Sanctissimi Salvatoris
(BRYGIDKI
)
www.brygidki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Św. Elżbiety 11
tel.: +48 34 365 15 76
sbrygida @ wp.pl

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości

Congregatio Filiarum Divinae Caritatis  (FDC)
(CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI
)
http://www.cbm-fdc.opoka.org.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Staszica 9
tel.: +48 34 324 71 66

Córki Św. Franciszka Serafickiego (CSF)
www.franciszkanki.kuria.lublin.pl

42-200 Częstochowa, ul. Płocka 9
tel.: +48 34 362 06 81

Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi – Emaus
Institut des Filles de Marie de Pesche  (F.d.M.)
(CÓRKI MARYI Z PESCHE)

42-200 Częstochowa
Aleja Jana Pawła II nr 146
tel.: +48 34 361 15 44


Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika
(DOMINIKANKI)

www.dominikanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Płocka 25
tel.: +48 34 362 98 15

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego
Moniales Ordinis Praedicatorum
(DOMINIKANKI klauzurowe
)
www.swanna.mniszki.dominikanie.pl

Święta Anna - Aleksandrówka 42
42-248 Przyrów
tel.: +48 34 355 40 42,  +48 34 355 52 05
swanna @ dominikanie.pl

Dominikanki Matki Bożej Różańcowej

42-226 Częstochowa, ul. Św. Kingi 68
tel.: +48 34 324 58 37
siostryczest @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
Congregatio Sororum a S. Elisabeth (CSSE)
(ELŻBIETANKI
)
http://www.elzbietanki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Zgody 15 a
tel.: +48 34 324 14 83
csse.czestochowa @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo III Zakonu Regularnego Św. Franciszka
Congregatio Sororum S. Felicis a Cantalicio (CSSF)
(FELICJANKI)

http://www.felicjanki.2be.pl/

 • 42-200 Częstochowa - Raków, ul. Kunickiego 8
  tel.: +48 34 323 25 42
  felicjanki.czestochowa.rakow @ gmail.com
 • 46-320 Praszka
  Plac Grunwaldzki 8
  tel.: +48 34 359 19 26
  felice1 @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis
(FRANCISZKANKI OD CIERPIĄCYCH)

www.franciszkanki.vel.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 26
tel.: +48 34 324 26 86
czeslawa.rebus @ wp.pl
 
Franciszkanki Świętych Serc Jezusa i Maryi
Suore Francescane Della Penitenza e Caritas Cristiana

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 7
tel./fax +48 34 324 82 45
sfsc.polonia @ gmail.com

Siostry Franciszkanki Od Pokuty I Miłości Chrześcijańskiej (OSF)
Suore Francescane Della Penitenza e Caritas Cristiana
http://www.osf-orlik.warszawa.opoka.net.pl/

 
42-200 Częstochowa, ul. 0. A. Kordeckiego 14
tel.: +48 34 324 57 01

Franciszkanki Rodziny Maryi
www.siostryfranciszkanki.pl

42-202 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 77/79
tel.: +48 34 362 95 61
siostryfrmczestochowa @ wp.pl

Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi
Congregatio Parvarum Sororum Immaculati Cordis Mariae
(HONORATKI)
www.honoratki.pl

 • Dom Generalny: 42-200 Częstochowa, ul. Klasztorna 19
  tel.: +48 34 361 29 83
  sekretariat @ honoratki.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 35
  tel.: +48 34 365 10 49,  +48 34 324 39 91
  zol.honoratki @ wp.pl
  elzbieta @ honoratki.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. Tetmajera 33
  tel.: +48 34 324 15 30
 • 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, ul. Kühna 46
  tel.: +48 34 328 50 59
  dworeksw.antoniego @ neostrada.pl
 • 42-400 Zawiercie, ul. Wronia 27
  tel.: 32/ 672 23 1

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus
Congregatio Sororum Nominis Jesu (CSNJ)
(IMIENIA JEZUS)
http://www.marylki.opoka.org.pl/

 • 42-200 Częstochowa
  Aleja Najśw. Maryi Panny 54
  tel.: +48 34 324 33 75
 • 42-200 Częstochowa, ul. Bł. Jolanty 28
  tel.: +48 34 324 28 80

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa

Congregatio Sororum a S. Joseph (CSSJ)
(JÓZEFITKI)

http://jozefitki.pl/index.php

 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 31
 • Zakład: ul. Bpa Kubiny 10/12
  tel./fax +48 34 324 89 99

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia
Congregatio Sororum Canonissarum Spiritus Sancti de Saxia
(KANONICZKI)

http://www.kanoniczki.pl

42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 6/8
tel.: +48 34 324 36 73;
zestochowakan @ wp.pl

Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Ordo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo
(KARMELITANKI BOSE – klauzurowe)

https://www.karmel.pl/czestochowa/

42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi Królowej 83
tel.: +48 34 360 53 04
karmel-cz-wa @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum Carmelitanarum Infantis Jesu
(KARMELITANKI DZIECIĄTKA JEZUS)

http://www.karmelitanki.pl

42-134 Truskolasy, ul. Częstochowska 40a
tel.: +48 34 319 92 00
kdzj.truskolasy @ op.pl

Instytut Sióstr Matki Bożej z Karmelu
Instituto Sororum Nostrae Dominae a Carmelo
(KARMELITANKI Instytut Naszej Pani z Karmelu)

www.karmelitanki.org.pl

42-200 Częstochowa, ul. Poznańska 33
tel.: +48 34 362 95 81
sscarmel @ o2.pl

Zgromadzenie Sióstr Świętego Karola Boromeusza (SCB)
(KAROLANKI)

www.karolanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 15/17
tel.: +48 34 365 24 21
tcharles @ poczta.onet.pl

Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy
Congregatio Sororum a S. Catharina VM (CSC)
(KATARZYNKI)

42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 143a
tel.: +48 34 362 96 60

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY OD POKUTY
Congregatio Sororum S. Mariae Magdalenae de Poenitentia (CSMM)
(MAGADALENKI OD POKUTY)
www.magdalenki.legnica.opoka.org.pl

42-225 częstochowa, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1/31
tel.: +48 34 377 73 40
magdaladp7 @ op.pl

Małe Siostry  Baranka – Dominikanki
(WSPÓLNOTA BARANKA)

www.rodzina.dominikanie.pl/rd/ogolnopolskie.php

Choroń, ul. Częstochowska 4
42-360 Poraj
tel.: +48 34 387 61 65
mschoron @ wspolnotabaranka.org

Małe Siostry Jezusa
Congregatio Parvarum Sororum Jesu
www.male-siostry-jezusa.org

42-200 Częstochowa, ul. Św. Kingi 86
tel.: +48 34 324 89 56
msjcz @ wp.pl

Siostry Maryi Niepokalanej
Congregatio Sororum Mariae Immaculatae (SMI)
(MARYI NIEPOKALANEJ)

www.maria-immaculata.pl

42-226 Częstochowa, ul. Jagienki 22/24
tel.: +48 34 321 42 80
smn.czestochowa @ gmail.com

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (ZMBM)
Institutum Sororum Beatae Mariae Virginis a Misericordia
(MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA)

www.sanktuarium.krakow.pl/polski/r02.html

42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 9/11
tel.: +48 34 368 10 29

Zgromadzenie Sióstr  Św. Michała Archanioła
Congregatio Sororum a Sancto Michaele Archangelo (CSSMA)
(MICHALITKI)

http://www.michalitki.prv.pl

42-200 Częstochowa, ul. Wręczycka 56
tel.: +48 34 362 91 34

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Antoniego Marii Klareta
Missionárias de S. Antonio Maria Claret (MC)
(MISJONARKI KLARETYNKI)

http://klaretynki.pl

Aleksandria, ul. Zielona 31
42-274 Konopiska
tel./fax +48 34 328 30 89

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
Congregatio Sororum Missionariarum Sanctae Familiae
(MISJONARKI ŚWIĘTEJ RODZINY)

http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org

42-200 Częstochowa, ul. Kapucyńska 9
tel.: +48 34 324 55 07
teresak1 @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
Congregatio Sorum Sacrae Familiae de Nazareth (CSFN)
(NAZARETANKI)

www.nazaretanki.pl, www.nazaretanki.krakow.pl, www.nazaretmlodym.pl

 • 42-202 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 19
  tel.: +48 34 324 12 39
  czwa19 @ wp.pl
 • 42-200 Częstochowa, ul. 7 Kamienic 23
  tel.: +48 34 324 59 57
 • 42-200 Częstochowa, ul. Brzeźnicka 59
  tel.: +48 34 325 15-44
 • 42-290 Blachownia, ul. Parkowa 2
  tel.: +48 34 327 05 71
 • 42-256 Olsztyn k. Częstochowy, ul. Ogrodowa 1
  tel.: +48 34 328 50 58

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej
Congregatio Filiarum Mariae Immaculatae
(NIEPOKALANKI – CMN)

www.niepokalanki.eu

42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 30
tel.: +48 34 324 26 54

Zgromadzenie Sióstr Oblatek Serca Jezusowego
Congregatio Oblatorum Sacri Cordis Jesu
(OBLATKI)

42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 12
tel.: +48 34 324 89 98
mariagudz @ hotmail.com

Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza
III Zakonu Św. Franciszka z Asyżu
Congregatio Sororum Expiatricum Sacratissimi Vultus
III Ordinis S. Francisci Assisiensis
(OBLICZANKI)

http://www.obliczanki.org.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Bpa Teodora Kubiny 2/4
  tel.: +48 34 374 06 30
  obliczani.czestochowa @ gmail.com
 • Żarki - Leśniów, ul. Leśniowska 99
  42-310 Żarki
  tel.: +48 34 316 10 71
  obllesn @ wp.pl

Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum a Divina Providentia
(OPATRZNOŚCIANKI)

http://www.providentia.pl

42-200 Częstochowa, ul. Poleska 146
tel.: +48 34 362 06 50
pszob @ interia.pl

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAK)
Congregatio Sororum Missionariarum Apostolatus Catholici  (SAC)
(PALLOTYNKI)

http://www.pallotynki.opoka.org.pl/

42-226 Częstochowa, ul. Kordeckiego 71
tel.: +48 34 324 20 93
zestochowa @ pallotynki.pl

Zgromadzenie Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregationis Sororum Passionis Domini Nostri Jesu Christi
(PASJONISTKI)

http://siostrypasjonistki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Lompy 6
tel.: +48 34 324 35 91

Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
Congregatio Sororum Divini Pastoris  (CSDP)
(PASTERKI)

http://www.republika.pl/siechnice/rekol.htm

42-200 Częstochowa, ul. Św. Kingi 43
tel.: +48 34 324 53 24

Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
Congregatio Ancillae Matris Boni Pastoris (SMDP)
(PASTERZANKI)

www.pasterzanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 15
tel.: +48 34 324 26 59

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
(PREZENTKI)

www.prezentki.opoka.net.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 77
tel.: +48 34 365 64 84; prezentki7 @ wp.pl

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (CMW)
Congregatio Filiarum Beatae Mariae Virginis Auxiliatricis (FMA)
(SALEZJANKI)

http://www.salezjanki.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 5
  tel.: +48 34 324 71 28 (prow. wrocławska)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Wspólna 25
  tel.: +48 34 361 65 56 (prow. warszawska)

Zgromadzenie Sióstr Boskiego Zbawiciela
Sorores Divini Salvatoris (SDS)
(SALWATORIANKI)

http://www.siostry.pl/

42-200 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 74
tel.: +48 34 324 54 30

Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny (CSM)
Ordo seu Congregatio Sororum Filiarum Purissimi Cordis Beatae Mariae Virginis
(SERCANKI CSM)

www.sercanki.zakon.opoka.org.pl/kontakt.html

42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 52
tel.: +48 34 324 48 10

Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (SNSJ)
Congregatio Servularum Sacratissimi Cordis Jesu
(SERCANKI SNSJ)

http://www.sercanki.org.pl

 • 42-200 Częstochowa, ul. Spadzista 15
  tel.: +48 34 363 05 42
 • 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 2a
  tel.: 44/ 683 25 58
  sercankiradomsko @ op.pl

Zgromadzenie Sióstr Sług Jezusa
Congregatio Ancillarum Jesu
(SŁUGI JEZUSA)

http://www.slugi.franciszkanie.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Grunwaldzka 10
tel.: +48 34 324 96 19

Służebnice Przenajświętszej Krwi (SAS)
www.duchowarodzina.pl

 • 42-202 Częstochowa, ul. Wielkoborska 1
  tel.: +48 34 362 93 67
   duchowarodzina @ gmail.com
 • Kalej, ul. Ogrodowa 102
  42-130 Wręczyca Wielka
  tel.: +48 34 344 05 41
   sas.kalej @ blut-christi.de

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
(SŁUŻEBNICZKI DĘBICKIE)
http://bdnp.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 46
tel.: +48 34 361 33 96

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
(SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE)

http://www.sluzebniczkinmp.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Kazimierza 1
  tel.: +48 34 324 67 51
 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Kazimierza 11a
  tel.: +48 34 324 72 62

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Immaculatae
(SŁUŻEBNICZKI ŚLĄSKIE)
http://www.sluzebniczki.pl/

42-200 Częstochowa, ul. Kapucyńska 18
tel.: +48 34 324 87 82

Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Niepokalanej
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae
(SŁUŻKI z Mariówki)

 • 42-200 Częstochowa
  Rynek Wieluński 21
  tel.: +48 34 324 48 81
 • 42-270 Kłomnice, ul. Częstochowska 75
  tel.: +48 34 328 11 94

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo
Congregatio Sororum Caritatis S. Vincentii a Paulo
(SZARYTKI)

http://www.szarytki.pl/

 • 42-200 Częstochowa, ul. Św. Barbary 43
  tel.: +48 34 324 11 77 (furta)
   +48 34 361-38-06 (klauzura)
   +48 34 324 46 74 (s. przełożona)
 • 42-200 Częstochowa, ul. Wieluńska 1
  tel.: +48 34 368 32 85
  dyrekcja @ dpsczestochowa.pl

Zgromadzenie Sióstr „Jedność” p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Congregatio Sororum „Unitas” S. Teresiae a Jesu Infante
(TERESKI)

42-200 Częstochowa, ul. Św. Augustyna 34
tel.: +48 34 324 42 22

Zgromadzenie Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza
Congregatio Sororum Piae Discipulae Divini Magistri (PD)
(UCZENNICE BOSKIEGO MISTRZA)

http://www.pddm.pl/

 • ul. Kapucyńska 1
  42-226 Częstochowa
  tel./fax +48 34 324 66 70
  codziennie wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Dom Sióstr: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel.: +48 34 362 04 25
  pddmcz @ pddm.pl 
 •  Dom Modlitwy: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel.: 694 590 893
  dommodlitwy.pddm @ gmail.com
 •  Centrum Apostolstwa Liturgicznego: ul. Pawia 6
  42-221 Częstochowa
  tel: +48 34 366 61 66, 723 555 131
  oal @ pddm.pl 

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (USJK)
Congregatio Sororum Ursulinarum Cordis Jesu Agonizantis
(URSZULANKI SZARE)

www.sjk.pl

 • 42-225 Częstochowa, ul. O. A. Kordeckiego 2
  tel.: +48 34 324 64 43
 • 42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 23
  tel.: +48 34 374 05 86

Zakon Św. Urszuli Unii Rzymskiej
Ordo Sanctae Ursulae Unio Romana (OSU)
(URSZULANKI UNII RZYMSKIEJ)

http://www.osu.pl

42-200 Częstochowa, ul. 3 Maja 2/4
tel.: +48 34 324 16 39
osu-czest @ osu.pl

Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa
Congregatio Sororum Vestiariarum Jesu
(WESTIARKI)
www.westiarki.pl

 • 42-290 Blachownia, ul. Biegańskiego 5
  tel.: +48 34 327 09 92
 • 42-200 Częstochowa, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 8
  tel.: +48 34 324 19 33
  westiarki.czestochowa @ wp.pl
 • 98-333 Pajęczno, ul. Mickiewicza 39
  tel.: +48 34 311 15 46
  stokrotki201 @ interia.pl

Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
Congregatio Sororum Auxiliatricum Animarum Purgatorii
(WSPOMOŻYCIELKI)

42-200 Częstochowa, ul. Oleńki 9
czestochowawspom @ wp.pl

Wspólnota Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia
(ZAWIERZANKI - SIOSTRY ZAWIERZENIA)

www.zawierzanki.pl

42-200 Częstochowa, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 28
tel.: +48 34 361 14 64,  +48 34 343 57 11
 +48 34 361 21 72, 502 302 306
ogniskoc @ zawierzanki.pl

Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
Congregatio Sororum a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi (CR)
(ZMARTWYCHWSTANKI)

www.zmartwychwstanki.com

42-200 Częstochowa
Aleja Najświętszej Maryi Panny 58/60
tel.: +48 34 324 15 69 – dom
tel./fax +48 34 368 19 72 – przełożona
zmartwychwstanki_czest @ o2.pl
prow-wwa @ zmartwychwstanki.mkw.pl

* * *

Instytut Prymasa Wyszyńskiego
www.wyszynskiprymas.com.pl

42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 12
tel.: +48 34 361 52 28
domwyszynskiego @ op.pl
 
Instytut Świecki Zbierający Kłosy Kościoła
Instituto Secolare Spigolatrice della Chiesa
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=ed200225&nr=57

 • 42-200 Częstochowa
  Aleja Najświętszej Maryi Panny 54 
  tel.: +48 34 324 33 75
  fax +48 34 365 11 82
  sekretariat.abp @ niedziela.pl

Wspólnota Sióstr Karmel Ducha Świętego 
www.karmelduchawietego.pl

42-311 Żarki Letnisko, ul. Grzybowa 26
tel.: 510 922 949
wspolnotasiostr @ karmelduchaswietego.pl

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
W odczytywanym dzisiaj fragmencie Listu Świętego Jana Apostoła słyszymy, że „Bóg pierwszy nas umiłował”. Dlatego przechodzimy ze śmierci do życia przez Chrystusa, Który stał się dla nas ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Wierzymy, że każdą miłość trzeba donieść aż do śmierci, bo przez Chrystusa w Duchu Świętym staje się dopiero wówczas nieśmiertelna.

8 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.