Zmarł ks. Janusz Rosłanowski, rezydent w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

nekrolog13

10 sierpnia 2016 r. odszedł do Pana w wieku 46 lat

Ks. mgr Janusz Rosłanowski

Rezydent w parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

ur. 5 XII 1970 r. w Opolu, święcenia prezbiteratu 17 V 1997 r. w Częstochowie

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE:

18 sierpnia 2016 r – czwartek – godz. 19.30

Msza św. w kościele parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach

Liturgii pogrzebowej przewodniczy Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski

19 sierpnia 2016 r – piątek – godz. 11.00

Msza św. w kościele parafialnym pw. NSPJ w Kluczborku (ul. Jana Pawła II 7)

Po Mszy św. złożenie ciała Zmarłego Kapłana na cmentarzu komunalnym w Kluczborku (ul. Opolska)

Liturgii pogrzebowej przewodniczy Ksiądz Arcybiskup Senior Stanisław Nowak

Zrzut-ekranu-2016-03-07-o-18.37.002

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, prezbiter Janusz,

którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem,

radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

++++++

231588

Ks. Janusz Rosłanowski (1970-2016) – gorliwy duszpasterz głuchych

 

W wieku 46 lat zmarł w środę 10 sierpnia w Katowicach ks. Janusz Rosłanowski, kapłan archidiecezji częstochowskiej, wieloletni Diecezjalny Duszpasterz Głuchych i dyrektor Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń” w archidiecezji częstochowskiej.

Ks. Janusz Rosłanowski urodził się 5 grudnia 1970 r. w Opolu. Szkołę Podstawową ukończył  w Kluczborku. W latach 1986 – 90 był alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, gdzie również zdał egzamin maturalny. W Niższym Seminarium Duchownym zaangażował się w działalność Sodalicji Mariańskiej i współtworzył koło Rycerstwa Niepokalanej.

Następnie w latach 1990-1997 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie. Już jako kleryk zaangażował się w duszpasterstwo głuchych, współpracując z ks. prał. Henrykiem Bąbińskim. Opanował w bardzo dobrym stopniu język migowy i zgromadził wokół siebie grupę kleryków, którzy zaangażowali w duszpasterstwo głuchych. Był inicjatorem i założycielem czasopisma „Bratnia Dłoń” dotyczącego problematyki duszpasterstwa głuchych. W 1995 r. z inicjatywy kleryka Janusza Rosłanowskiego, przewodniczącego Kleryckiej Sekcji Duszpasterstwa Głuchych i przy zaangażowaniu innych kleryków oraz  za zgodą przełożonych Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie został zorganizowany Pierwszy Wakacyjny Dzień Skupienia Głuchych.

Studia filozoficzno—teologiczne ukończył napisaniem pracy magisterskiej z zakresu historii Kościoła, pod kierunkiem Ks. prof. dra hab. Jana Związka na temat: „Duszpasterstwo Głuchoniemych w Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1952-1997”. Praktykę duszpasterską przed święceniami kapłańskimi odbył w parafii pw. św. Jakuba Ap. w Częstochowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Stanisława  Nowaka, metropolity częstochowskiego w archikatedrze Świętej Rodziny 17 maja 1997 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: N.M.P. Królowej Anielskiej w Kalei (1997-2000), Św. Walentego w Konopiskach (2000-2002), Podwyższenia Krzyża Św. w Częstochowie (2002-2003), Św. Antoniego Padewskiego w Częstochowie (2003-2005), M. B. Częstochowskiej w Częstochowie (2006-2007), Św. Stanisława BM w Starym Cykarzewie (2007 -2013) oraz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju. W okresie od 2005 r. do 2006 r. ze względu na zły stan zdrowia przebywał na urlopie zdrowotnym i pomagał w parafii Św. Stanisława BM w Częstochowie. Od 2015 r. mieszkał i pomagał jako rezydent w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach.

Niemal całe swoje życie kapłańskie poświęcił ludziom głuchym. Od 2000 r. był Diecezjalnym Duszpasterzem Głuchych, także od 2001 r. był dyrektor Ośrodka Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń”. Następnie  w latach 2003-2005 ks. Rosłanowski był duszpasterzem niewidomych.

 

Tekst: Ks.  Mariusz Frukacz/Niedziela

Fot. Marek Kępiński/BPJG