„Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949): książka ks. Romana Ceglarka i ks. Jacka Kapuścińskiego

prefekci ksiazka

„Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949)”, to tytuł książki ks. Romana Ceglarka i ks. Jacka Kapuścińskiego, która ukazała się jako pierwszy tom w serii Biblioteki Teologów Częstochowskich. Publikacja została wydana w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regina Poloniae”.

Przedmowa

Posługa słowa Bożego należy do naczelnych zadań charyzmatu kapłańskiego. Podstawowe studia seminaryjne dostatecznie przygotowują kleryków do powyższej misji. Jednak dynamizm postaw rodziców, dzieci i młodzieży, a także dyrektywy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła proponują permanentną formację księży do posługi katechetycznej. Dużą rolę w formacji księży oraz w rozwiązywaniu aktualnych problemów katechezy odegrało Koło Diecezjalne Księży Prefektów działających na terenie diecezji częstochowskiej wraz z jego Zarządem. Opracowania jego działalności w latach 1929-49 podjęli się księża: Roman Ceglarek i Jacek Kapuściński. Prezentowane przez nich materiały źródłowe są cennym wkładem w ukazaniu dorobku księży prefektów częstochowskiej diecezji, dzięki któremu katecheci pracujący w szkole mogą skorzystać z doświadczenia księży tworzących Koło Prefektów, a także dokonać konfrontacji aktualnej posługi Słowa Bożego z działalnością ich poprzedników w tym zakresie. Autorom pracy gratuluję kolejnego naukowego dorobku, który stanowi przyczynek do historii częstochowskiej diecezji, historii katechizacji na tym terenie, a także w Polsce.

Bp prof. dr hab. Antoni Długosz Częstochowa

Info: ks.mf