„Chrzest w historii, teologii i katechezie”. Publikacja na 1050. rocznicę Chrztu Polski

okladka5a_tytul_lamany_poglad (1)-page-001

Książka jest do nabycia w Referacie Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, a zamówienia można składać telefonicznie (34 324 10 44).

Ze Wstępu

W styczniu 2014 r. papież Franciszek zainicjował cykl katechez poświęconych sakramentom. Swoje nauczanie katechetyczne rozpoczął od sakramentu chrztu. Podejmując re-fleksję nad tym zagadnieniem powiedział między innymi, że: „Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który wszczepia nas jako żywe członki w Chrystusa i Jego Kościół. Wraz z Eucharystią i bierzmowaniem tworzy tak zwane „wtajemniczenie chrześcijańskie”, stanowiące jak gdyby jedno wielkie wydarzenie sakramentalne upodabniające nas do Pana i czyni nas żywym znakiem Jego obecności i Jego miłości’. W dalszej części katechezy przestrzegał przed postrzeganiem chrztu jako zwykłego obrzędu czy formalne-go aktu Kościoła. Mówił: „Jest to akt, który dogłębnie dotyka naszego istnienia. Nie jest tym samym dziecko ochrzczone i nie ochrzczone, osoba ochrzczona i nie ochrzczona. Poprzez chrzest jesteśmy zanurzeni w tym niewyczerpanym źródle życia, jakim jest śmierć Jezusa, będąca największym aktem miłości w całej historii. Dzięki tej miłości możemy żyć nowym życiem (…)”. Słowa te wpisują się w program duszpasterski przewidziany na rok 2015/16, który jest realizowany w polskich diecezjach pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. Jego naczelna ideą jest odnowa życia w Jezusie, które otrzymaliśmy na chrzcie świętym. (5w program bazuje na trzech filarach: sakrament chrztu, nowy człowiek i duchowość chrzcielna. Jego realizacja ma pomóc na nowo odkryć łaskę chrztu, by żyć nią w codzienności.

Informację rozszerzymy