Kurs przygotowawczy dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

17.03.2017

Informujemy, że kolejna edycja kursu dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę, 9 września 2017 r., o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi, Aleja Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie. Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty ( 23 IX, 14 X, 21 X, 18 XI, 02 X).

Zgodnie z Instrukcją w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza komunii świętej z 22 czerwca 1991 opublikowaną w Łodzi na 248. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski oraz Modyfikacją instrukcji w sprawie formacji i posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej z 18 października 2006 r. (Warszawa, 337. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski) osoby, które są wytypowani przez Proboszcza, Rektora czy Przełożonych Zakonnych na kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, są zobowiązane najpierw wziąć udział w kursie przygotowawczym, a później brać udział w dalszej formacji.

Przypomina się, że wymagania co do wieku kandydatów na szafarzy wynoszą od 25 do 65 lat.Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub  Przełożonego Zakonnego podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa Metropolity. Podania należy składać do 7 września w kancelarii Kurii Metropolitalnej w notariacie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 54. Ewentualne dodatkowe informacje dotyczące kursu – tel. 696 842 003.

FORMULARZ I

FORMULARZ II

Fot. archiwum Niedzieli

Kuria Metropolitalna Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa 34 324 10 44, 34 324 96 28; fax: 34/ 365 11 82
Sekretarz Księdza Arcybiskupa: ks. Mariusz Trojanowski, 34 324 33 75, sekretarz @ archiczest . pl
Kuria czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – g. 13.00; czwartek – g. 11.00 – 13.00; g. 14.00 – 16.00. W soboty i niedziele Kuria jest nieczynna.