Wydział Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego

  • Dyrektor: 
   Ks. dr Roman CEGLAREK, Wikariusz Biskupi do spraw Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego, diecezjalny wizytator katechizacji,
   tel. 34 324-10-44 wew. 121;
   e-mail: katecheza@kuriaczestochowa.pl
  • Sekretarka: 
   S. Aneta Karlak (CSA), mgr teol.
   42-200 Częstochowa, Gliwicka  22
  • Referaty: