Referat Środków Społecznego Przekazu

ŚRODKI  SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W  KODEKSIE PRAWA  KANONICZNEGO

MASS MEDIA

„Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Dzień Środków Społecznego Przekazu (2014 r.)

Przesłanie abp. Wacława Depo Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Środków Społecznego Przekazu (2014 r.)

*****

49. Dzień Środków Społecznego Przekazu – 2015

(Foto za www.vatican.va)

Jak co roku 29 września, w święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, papież ogłosił temat kolejnego, już 49. orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W roku 2015 będzie ono zatytułowane: „Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”. Temat nawiązuje do poprzedniego orędzia jak również wpisuje się w kontekst zbliżających się dwóch synodów poświęconych rodzinie.

Jak do tej pory Paweł VI ogłosił 12 takich dokumentów, Jan Paweł II – 27, Benedykt XVI – 8, a od roku 2014 tradycję tę kontynuuje papież Franciszek.

W większości krajów Dzień ten obchodzi się w niedzielę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, ale episkopaty krajowe mogą też wyznaczać własne daty tego Dnia. I tak w Polsce jest on obchodzony w trzecią niedzielę września.

Info za www.paulus.org.pl

*****

List Przewodniczącego Rady KEP ds. Środków Społecznego Przekazu ws. emisji spotu „Najbliżsi obcy”