Książka o moralności seksu

4_grafit_v2_akcept_poglad

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. „Moralność seksu w przestrzeni życia osobistego, małżeńskiego i rodzinnego”, wydawnictwo „Regina Poloniae”, Częstochowa 2016, ss. 196.

We Wstępie napisał: „Poruszając z punktu widzenia moralności katolickiej problematykę związaną z seksem można narazić się na podwójne oskarżenie. Po pierwsze, na zarzut „odrealniania” seksu przez naukę Kościoła, prezentującą go jako zagadnienie czysto teoretyczne, oderwane od rzeczywistości, niemożliwe do zastosowania i praktykowania w życiu zwykłego śmiertelnika, który nie jest celibatariuszem (księdzem, zakonnikiem, zakonnicą). Po drugie zaś na zarzut przesadnej pruderyjności (na bycie katolickim „Kamasutrą”). Moralista nie może jednak i nie powinien unikać trudnych ani „śliskich” tematów. Skoro ludzkie zachowania seksualne podlegają moralnej ocenie, a w sensie religijnym są – niektóre – traktowane jako grzeszne i wymagają sakramentalnego oczyszczenia, to katolik ma prawo wiedzieć, co mu wolno, a czego mu nie wolno w dziedzinie de sexto?”.

Książka ks. A. Olczyka jest omówieniem, przypomnieniem i syntetyczną prezentacją katolickich zasad moralnych odnośnie do tej delikatnej sfery ludzkiej egzystencji. Intencją autora jest podanie czytelnikowi pewnego kompendium wiedzy moralno-etycznej, teologicznej, pedagogicznej, pastoralnej i faktograficznej, która dotyka seksualności w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym. Inspiracją dla autora książki były wykłady z teologii moralnej prowadzone przez niego dla różnych gremiów oraz liczne rozmowy ze studentami, stawiającymi wiele szczegółowych pytań i „wiercącymi dziurę w brzuchu” swojemu wykładowcy, zmuszając go do rzetelnych i pogłębionych poszukiwań naukowych.

Oto spis treści:

I. Etyka seksualna
1. Eros jako zadanie
2. Czystość seksualna
3. Problematyka moralna dewiacji seksualnych (np. transseksualizm, transwestytyzm itd.)
II. Moralność małżeństwa chrześcijańskiego
1. Podstawowe dokumenty Kościoła na temat małżeństwa i rodziny
2. Małżeństwo – terminologia, charakterystyka, rodzaje
3. Przymioty i cele małżeństwa
4. Małżeństwo w Starym i Nowym Przymierzu
5. Sakramentalność małżeństwa
6. Świętość i nierozerwalność wspólnoty małżeńskiej
7. Etyka miłości małżeńskiej
III. Moralność rodziny chrześcijańskiej
1. Odpowiedzialne rodzicielstwo
2. Wykroczenia moralne przeciw poczęciu
3. Wykroczenia moralne przeciw poczętemu życiu
4. Dramat niepłodności
5. Zapłodnienie „in vitro”
6. Naprotechnologia
7. Kryzysy rodzinne – ich przyczyny i przejawy
8. Kryzys etosu ojcostwa
9. Problemy wychowawcze

 

Należy ufać, że książka ta trafi nie tylko do rąk studentów, ale znajdzie miejsce w wielu katolickich rodzinach, że być może okaże się pomocna dla wielu kapłanów, katechetów i rodziców, że stanie się swoistym przewodnikiem dla wielu młodych i starszych, dla narzeczonych, którzy swoje życie seksualne pragną realizować po Bożemu. Bowiem ani Bóg, ani Kościół nie byli i nie są wrogami seksu. Trzeba tylko pozmagać się o przeżywanie swej seksualności według koncepcji Boga.

 

O Autorze:

Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk – wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Sosnowieckiej, w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości i w Studium Duchowości oraz wykłada bioetykę w Studium Życia Rodzinnego w Częstochowie. Jest również Cenzorem Książek i Pism Religijnych w Archidiecezji Częstochowskiej oraz członkiem Komisji Bioetycznej. Jest autorem 6 książek oraz ponad 180 artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących zagadnień teologicznomoralnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę bioetyczną, zagadnienia związane z wychowaniem moralnym oraz etykę mediosfery. Angażuje się duszpastersko w różnych parafiach głosząc Słowo Boże. Lubi posłuchać muzyki poważnej i poczytać dobrą książkę. Uwielbia poezję ks. Jana Twardowskiego.