Stała formacja kapłanów

STAŁA FORMACJA KAPŁANÓW

TERMINY SPOTKAŃ W I POŁOWIE 2014 ROKU:

-Neoprezbiterzy: termin i program wyznaczone przez ks. Rektora Wyższego Seminarium Duchownego

-Księża 2-5 lat prezbiteratu: Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie 21 maja godz. 9.00

-Księża 6-10 lat prezbiteratu: Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie 21 maja godz. 9.00

 Sesja o charakterze duchowo-ascetycznym w Domu rekolekcyjnym w Olsztynie

-Księża 11-30 lat prezbiteratu: 17 maja 2014, godz. 9.00-14.00

W programie: wspólna celebracja części Liturgii Godzin, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólny obiad oraz wykład i warsztaty o. dra Jerzego Kielecha OSPPE,
Przeora i Kustosza Sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie,

Zawierzenie Maryi w teorii i w praktyce.

Przypominam wszystkim Czcigodnym Księżom
o obowiązkowym udziale w formacyjnych spotkaniach kapłańskich.        Proszę zatem tak zorganizować swoje obowiązki parafialne
i związane z posługą poza parafialną, by nie kolidowały one
z udziałem w wyznaczonym spotkaniu formacyjnym.

Rekolekcje kapłańskie 2014

Zgodnie z zarządzeniem Księdza Arcybiskupa Metropolity o obowiązku odbycia rekolekcji co 2 lata na terenie diecezji w tym roku do udziału w rekolekcjach na terenie naszej archidiecezji zobowiązani są kapłani z następujących roczników święceń: 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012.

Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

29 czerwca-2 lipca (początek 19.00, zakończenie 13.00)

prowadzi ks. Mieczysław Piotrowski TChr, redaktor naczelny „Miłujcie się”

9-12 listopada (początek 19.00, zakończenie 13.00)

prowadzi ks. dr Aleksander Radecki, ojciec duchowny WSD we Wrocławiu

Dom rekolekcyjny Archidiecezji Częstochowskiej w Olsztynie

16-19 listopada (początek godz. 19.00, zakończenie 13.00)

prowadzi ks. dr Jerzy Smoleń, wykładowca z KUL-u

Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową lub telefoniczną do wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej ks. Prałata dr. Bernarda Kozłowskiego b.kozlowski@niedziela.pl; tel. 603 767 299

Pozostali kapłani także mogą się zgłosić na wyżej wymienione rekolekcje .