Kolegium Konsultorów

1. Ks. Bp Antoni Długosz

2. Ks. Roman Ceglarek

3. Ks. Włodzimierz Kowalik

4. Ks. Bernard Kozłowski

5. Ks. Andrzej Kuliberda

6. Ks. Krzysztof Dziub

7. Ks. Marian Szczerba

8. Ks. Grzegorz Szumera

9. Ks. Antoni Arkit

10. Ks. Stanisław Iłczyk

11. Ks. Andrzej Przybylski

12. Ks. Teofil Siudy