Sąd Metropolitalny

Adres:
Sąd Metropolitalny w Częstochowie
42-200 Częstochowa,
ul. Św. Barbary 41,
tel. 34 324-12-18
e-mail: sadmetropolitalny@kuriaczestochowa.pl

Regulamin Sądu Metropolitalnego w Częstochowie

Wikariusz Sądowy:

Ks. Krzysztof DZIUB, dr nauk prawnych, mgr teol.,
kanonik honorowy kapituły Bazyliki Archikatedralnej, kanonik honorowy kapituły Zawierciańsko-Żareckiej,
wykładowca prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego w WSD i WIT,
członek Kolegium Konsultorów i Rady Kapłańskiej,
ur. 17.07.1974, Zawiercie, prezb. 22.05.1999
tel. 728 393 165 (czynny poza godzinami pracy)
e-mail: krzysztof.dziub@kuriaczestochowa.pl

Pomocniczy Wikariusze Sądowi:

Ks. mgr lic. Błażej BORÓWKA
Ks. mgr lic. Michał WIECZOREK
michaloficjal@gmail.com

Sędziowie Diecezjalni:

Ks.mgr lic. Mariusz BAKALARZ
Ks. mgr lic. Andrzej CHRZANOWSKI
Ks. mgr lic. Marcin FELCZUK
Ks. kanonik Leonard GOŁKOWSKI
Ks. mgr lic. Damian KWIATKOWSKI
Ks. prałat dr hab. Zdzisław MAŁECKI
Ks. kanonik. mgr lic. Stanisław Antoni MENDAKIEWICZ
Ks. dr Kazimierz MIELCZAREK
Ks. kanonik dr Arkadiusz OLCZYK
Ks. kanonik dr Jan SAMBOR
Ks. mgr lic. Arkadiusz SATERNUS
Ks. prałat dr Krzysztof SKUBAŁA

Obrońcy Węzła Małżeńskiego:

Ks. kanonik lic. Stefan JACHIMCZAK
Ks. prałat lic. Kazimierz NAJMAN
mgr lic. Sonia Zasępa

Rzecznik Sprawiedliwości:

mgr lic. Sonia Zasępa

Adwokat:

Ks. dr hab. Krzysztof ORZESZYNA, prof. KUL, tel: 81 461 11 00
dr Arletta BOLESTA tel: 12 636 65 41/ 693 876 173
mgr lic. Daria LYSIK tel: 504 444 359; e-mail: darialysik@onet.eu
mgr lic. Kamil ORLIŃSKI, tel: 723 734 756; email: orlinskikamil@op.pl
mgr lic. Grzegorz OZGA tel: 695 262 806; e-mail: kancelaria-probitas@o2.pl; www.kancelaria-probitas.com
mgr lic. Michał PEŁKA, tel: 531 085 800; e-mail: biuro@poradniasalomon.pl; http://poradniasalomon.pl/poradnia-kanoniczna/

Notariusz:

s. mgr Anna KOŁOCH AJC
Ks. prałat mgr Czesław Zenon MENDAK

Sąd Apelacyjny II Instancji:

Sąd Metropolitalny w Krakowie
31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3, tel. 12 429-41-49