Mass media

Częstochowskie Studia Teologiczne

Redaktor naczelny: Ks. Prałat dr Teofil Siudy
e-mail: teomar@czestochowa.opoka.org.pl

Tygodnik Katolicki Niedziela

redakcja@niedziela.pl
www.facebook.com/tkniedziela
Tel.: +48 (34) 365 19 17, fax: +48 (34) 366 48 93
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie
Redaktor naczelna: Lidia Dudkiewicz
Redaktor honorowy: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

„QUO VADIS POLONIA”
(„Trzeźwi dla Chrystusa, Rodziny i Polski”)
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 452A,
tel. 34 365-14-52

„POMOCNIK MARYI”
Kwartalnik Pomocników Matki Kościoła
Archidiecezji Częstochowskiej
Redakcja: Al. Najświętszej Maryi Panny 54
42-200 Częstochowa, tel. 34 324-10-44

 ARCHIDIECEZJALNE WYDAWNICTWO „REGINA POLONIAE”
42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 24/44,
tel. 34 368-05-60, fax 368-05-59
e-mail: cwa@cwa.com.pl
Dyrektor: Ks. Prałat prof. dr hab. Jan Kowalski
Sekretarz: Ks. Kanonik Jerzy Kuliberda
Ks. Mariusz Jędrzejczyk

ARCHIDIECEZJALNE RADIO „FIAT”
www.radiofiat.com.pl
ul. Ogrodowa 24/44
42-200 Częstochowa
tel. 34 365-12-56
e-mail: radio@radiofiat.com.pl

RADIO „JASNA GORA”
oficjalna strona radia
www.rjg.pl

„Czyn Katolicki”