Dziesięć lat Ks. Prałata dra hab. Mariana Dudy w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie

12.10.2017

Ks. prał. dr hab. Marian Duda zgodnie ze Statutem WIT po upływie dwóch pięcioletnich kadencji (Statut par. 16) z dniem 1 września 2017 r. przestał pełnić urząd dyrektora Wyższego Instytutu Teologicznego i Opiekuna Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie.

Trudno w słowach przekazać to, co charakteryzowało ten dziesięcioletni okres działalności Instytutu. Pewnie Pan Bóg najlepiej to wszystko kiedyś podsumuje i wynagrodzi za trud Księdzu Prałatowi. Niewątpliwie lata 2007-2017 to był szczególny czas łaski wobec częstochowskiego środowiska teologicznego, które pod opieką Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości, mogło prowadzić działalność naukową i dydaktyczną. W ciągu tych lat aż 250 absolwentów otrzymało tytuł magistra teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w ramach Instytutu, a kilkadziesiąt osób, przede wszystkim księży, uzyskało stopień licencjata teologii w ramach Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II w Częstochowie.

W tym dziesięcioleciu, Ks. dr hab. Marian Duda, przeprowadził wielką reformę Instytutu według wskazań Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej wydanej w dniu 28 czerwca 2008 roku. Dzięki podjętej reformie Instytut został kanonicznie erygowany Dekretem Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 3 maja 2012 roku jako Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości. Dziełem Ks. Rektora jest także doprowadzenie do poszerzenia Sekcji Wydziału Teologicznego UPJP II o studia doktoranckie.

Z inicjatywy Ks. Prałata powstało Wydawnictwo Naukowe Wyższego Instytutu Teologicznego „Veritati et Caritati”, w którym opublikowano wiele pozycji książkowych, w tym pozycje źródłowe, ważne dla zachowania dziedzictwa Kościoła Częstochowskiego, jak czterotomowe dzieło dokumentujące VI Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Częstochowie w 1991 roku i dwutomowe wydanie listów pasterskich Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Ukazało się również siedem grubych tomów periodyku filozoficzno-teologicznego „Veritati et Caritati”, w którym wykładowcy Instytutu i autorzy z całej Polski a nawet zagranicy publikują artykuły naukowe.

Staraniem Ks. Dyrektora prałata Mariana Dudy zostały pozyskane środki finansowe na pomoc materialną dla studentów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu przez 10 lat studenci Wyższego Instytutu Teologicznego  systematycznie otrzymywali stypendia socjalne, rektora dla najlepszych studentów, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe.

Ponadto Ksiądz Dyrektor dr hab. Marian Duda ze szczególną starannością dbał o poziom dydaktyczny uczelni. Każdego roku akademickiego w kalendarium zajęć dydaktycznych znalazły swoje miejsce odrębnie organizowane sesje naukowe. Na przestrzeni 10 lat w/w organizowane sesje nie tylko poszerzały treści nauczania wykładanych przedmiotów, ale również odwoływały się do aktualnych wydarzeń z życia Kościoła. Ponadto upamiętniały życie i dorobek świętych i błogosławionych Kościoła częstochowskiego.   

Szczególną zaś wagę Ks. Dyrektor dr hab. Marian Duda przywiązywał do formacji duchowej studentów. Stąd w każdy piątek i sobotę w kaplicy Wyższego Instytutu Teologicznego sprawowana była liturgia Mszy św. Organizowane były comiesięczne dni skupienia dla studentów oraz stały dyżur opiekuna duchowego z możliwością  indywidualnych rozmów i spowiedzi św. Z inicjatywy Ks. Prałata Mariana Dudy do Wyższego Instytutu Teologicznego zaproszona została i od tego czasu jest w nim stale obecna w swoich relikwiach, jako Patronka, przemożna Święta, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. W Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie powstał specjalny kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Studenci modlą się do Niej zarówno poprzez cotygodniową Nowennę, jak i w indywidualnych modlitwach.

Tym, co niewątpliwie charakteryzuje częstochowski Wyższy Instytut Teologiczny, są studia okołoinstytutowe, które mają charakter wewnątrz diecezjalny, a ich zadaniem jest prowadzenie stałej formacji w Kościele częstochowskim, którą objęci są księża, osoby konsekrowane oraz świeccy. Pod szyldem Wyższego Instytutu Teologicznego prowadzone są pięcioletnie Studium Wikariuszowskie i Studium Proboszczowskie, które kończą się stosownymi egzaminami. Staraniem Księdza Prałata dotychczasowe studium organistowskie zostało przekształcone w Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej, powstało Studium Duchowości Chrześcijańskiej, Studium Sztuki Sakralnej, Studium Współpracowników Duszpasterstwa – Studium Nowej Ewangelizacji. Niektóre z tych jednostek zakończyły już swoją działalność, wypromowawszy absolwentów, inne działają. Na ostatnim etapie posługi w Wyższym Instytucie Teologicznym była troska o utworzenie Studium Biblijnego – jednostki o charakterze formacji permanentnej skierowanej do osób zainteresowanych duchowością biblijną.

Ks. dr hab. Marian Duda rozpoczynając posługę w Wyższym Instytucie Teologicznym znalazł czas, aby jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego, osobiście spotkać się z każdym z wykładowców. Doskonale pamiętam to spotkanie. Byłam zaskoczona, że Ksiądz Rektor znał moje publikacje i miał uwagi do jednego z artykułów. W życzliwej rozmowie zachęcił mnie do dalszej pracy i starania się o habilitację. W czasie dziesięciu lat można było wiele nauczyć się obserwując działanie i postawę Księdza Prałata. To, co najbardziej rzuca się w oczy, to miłość Kościoła, wyrażająca się uważnym słuchaniem głosu pasterzy i czytaniem dokumentów kościelnych. Gdyby nie jego reakcja na normy wydane przez Kongregację Edukacji Katolickiej, Wyższy Instytut nie zostałby erygowany (na razie jako jedyny w Polsce). Zawsze też, gdy pojawił się jakiś papieski dokument, było wiadomo, o czym będą rozmowy w pokoju profesorskim. W ostatnim czasie często można było usłyszeć uwagi i spostrzeżenia wywołane codziennymi homiliami papieża Franciszka w Domu św. Marty.

Nie wszystko wyszło z zamierzeń Ks. dra hab. Mariana Dudy odnośnie do Wyższego Instytutu Teologicznego, tak jak to bywa w życiu. Ufamy, że dobry Bóg, który patrzy na serce człowieka, wynagrodzi trudy i starania Księdza Prałata. Znając jego troskę o częstochowskie środowisko teologów, mamy nadzieję, że będzie on nadal zapalał je dynamizmem duchowym i naukowym. Zaś rzesze studentów z pewnością będą pamiętały te wielkie dobra duchowe które stały się ich udziałem za przyczyną Ks. Dyrektora Prałata Mariana Dudy.   

 

Beata Stypułkowska

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Kuria Metropolitalna Al. NMP 54, 42-200 Częstochowa 34 324 10 44, 34 324 96 28; fax: 34/ 365 11 82
Sekretarz Księdza Arcybiskupa: ks. Mariusz Trojanowski, 34 324 33 75, sekretarz @ archiczest . pl
Kuria czynna: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – g. 13.00; czwartek – g. 11.00 – 13.00; g. 14.00 – 16.00. W soboty i niedziele Kuria jest nieczynna.