Statystyka

Obszar: 6 925 km2
Ludność: 824 990
Księża diecezjalni: 722
Księża zakonni: 195
Alumni: rozpoczynało rok akademicki 2012/13 : 77
Siostry zakonne: 862
Bracia zakonni: 60
Parafie: 311
Dekanaty: 36
Regiony duszpasterskie: 4
Zgromadzenia zakonne męskie: 20
Zgromadzenia zakonne żeńskie: 68