Kalendarium

 • 28.10. 1925 Papiez Pius XI bullą „Vixdum Poloniae Unitas” powołał do istnienia Diecezję Częstochowską. Katedrą został kościół Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Częstochowie.
 • 16.11.1925 Administratorem apostolskim Diecezji został biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki, który następnie 21 listopada tegoż roku mianował swego biskupa pomocniczego Władysława Krynickiego – wikariuszem generalnym i oficjałem Sądu Biskupiego nowej Diecezji.
 • 14.12.1925 Ks. dr Teodor Kubina, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny w Katowicach, został mianowany pierwszym biskupem częstochowskim.
 • 02.02.1926 Uroczystość święceń biskupich Ks. Teodora Kubiny na Jasnej Górze. Konsekratorem był metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha, przy współudziale biskupów Augusta Hlonda z Katowic i Augusta Łosińskiego z Kielc. Tego samego dnia pierwszy biskup częstochowski odbył ingres do kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął rządy w Diecezji, która liczyła 174 parafie ( z diec. kieleckiej 88 i z diec. włocławskiej 126 parafii), 15 dekanatów i 257 księży ( z diec. kieleckiej 88 i z diec. włocławskiej 169). W tym samym dniu została uformowana oficjalnie Kuria Diecezjalna. Pierwszym wikariuszem generalnym bp. T. Kubina mianował ks. Franciszka Mireckiego, a sekretarzem ks. Jana Tomaszewskiego (późniejszy kanclerz) i ks. Józefa Pruchnickiego.
 • 01.04.1926 Ukazał się pierwszy numer „Wiadomości Diecezjalnych” ( pierwszym redaktorem był ks. Jan Tomaszewski); od 1958 r. „Częstochowskie Wiadomości Diecezjalne”, a od 28 marca 1992 r.- „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”.
 • 04.04.1926 Ukazał się pierwszy numer Ilustrowanego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Pierwszym redaktorem został ks. Wojciech Mondry. Tygodnik dwa razy zawieszany ( 03.03.1939, 08.04.1945 i 15.03.1953, 07.06.1981) ukazuje się po dzień dzisiejszy.
 •  1926 Biskup Teodor Kubina powołał Stowarzyszenie Samopomocy Kapłanów mające za cel wsparcie księży na malych placówkach oraz udzielanie pożyczek lub zapomóg księżą ubogim, potrzebującym kuracji lub operacji.
 • 02.10.1926 Rozpoczęło dzialalność Wyższe Częstochowskie Seminaium Duchowne w Krakowie, w klasztorze OO. Bernardynów, przy ul. Bernardyńskiej 2. W dniu ineauguracji Seminarium liczyło 34 alumnów- równocześnie studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Własny gmach wybudowany dla potrzeb Seminaium, przy ul. Bernardyńskiej 3, zostany oddał do użytku 6 października 1930 roku. Pierwszym Rektorem był ks. Karol Makowski.
 • 07-09.09.1928 Kongres Eucharystyczny w Częstochowie.
 • 28-30.06.1929 Kongres Eucharystyczny w Sosnowcu.
 • 27-29.061931 Kongres Eucharystyczny w Wieluniu.
 • 25-26. 06.1932 Kongres Eucharystyczny w Radomsku.
 • 01.09.1932 Rozpocząło działalność Prywatne Gimnazjum Męskie im. Tadeusza Kościuszki Diecezji Częstochowskiej w Wieluniu.
 • 1934-1935 Budowa Domu Księży Emerytów w Częstochowie przy ul. 3 Maja 6/8.
 • 09-10.06.1934 Kongres Eucharystyczny w Dąbrowie Górniczej.
 • 09-10.06.1935 Kongres Eucharystyczny w Kłobucku.
 • 06.07.1936 Ks. prałat Antoni Jacek Zimniak mianowany przez papieża Piusa XI biskupem pomocniczym w Diecezji Częstochowskiej, tytularnym Dionysiany. Święcenia biskupie otrzymał w katedrze częstochowskiej 18.10.1936 roku z rak biskupa Teodora Kubiny i współkonsekratorów: biskupa polowego Józefa Gawliny i biskupa pomocniczego z Kielc Franciszka Sonika.
 • 28-29.06.1936 Kongres Eucharystyczny w Zawierciu.
 • 29.01.1943 Śmierć biskupa Antoniego Jacka Zimniaka. Pogrzebany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.
 • 05.08.1944 Ks. Stanisław Czajka mianowany biskupem pomocniczym Diecezji Częstochowskiej i tytularnym Centurii Numidyjskiej. Święcen biskupich udzielil mu na Jasnej Górze 28.10.1944 r. biskup Teodor Kubina. Współkonsekratorami byli: biskup katowicki Stanisław Adamski i jego biskup pomocniczy Juliusz Bieniek.
 • 08.05.1945 Koniec drugiej wojny światowej, w wyniku której Diecezja straciła 13 księży zamordowanych na placówkach duszpasterskich, 39 zmarłych w obozie koncentracyjnym w Dachau, 7 – w Oświęcimiu, 2- w Nordhausen, 1 w Gross – Rossen. Przeżyło pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau – 29 księży.
 • 30.06.1950 Ks. Wojciech Turowski SAC, generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiegopowiadomil biskupów polskich o swej nominacji na biskupa koadiunktora w Częstochowie. Jednak wobec sprzeciwu władz polskich 09.07.1950 r. opuścił Polskę, zrzekł się godności biskupa koadiunktora i sakry biskupiej (19.11.1950)
 • 29.10.1950 Biskup Teodor Kubina dokonał konsekracji katedry Świetej Rodziny w Częstochowie.
 • 13.02.1951 Zmarł pierwszy biskup Diecezji Częstochowskiej Teodor Kubina, pochowany w krypcie katedry czestochowskiej.
 • 29.04.1951 Biskup koadiutor lubelski dr Zdzisław Goliński mianowany przez papieża Piusa XII biskupem czestochowskim. 17 czerwca tegoz roku odbył uroczysty ingres do katedry czestochowskiej. Na początku jego biskupiej poslugi diecezja liczyła 191 parafii, 24 ekspozytury, 22 dekanaty.
 • 05.08.1951 Ojciec św. Pius XII na prośbę biskupa Z. Golińskiego bullą „Peropportune sane” erygował kapitułę katedralna w Częstochowie.
 • 01.09.1952 Rozpoczęło pierwszy rok szkolny Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej – Wydział Przygotowawczy w Częstochowie. Pierwsza siedzibą była część gmachu SS. Oblatek Serca Jezusowego przy ówczesnej ul. Paulińskiej 10/12 (dziś Bpa T. Kubiny).
 • 01.09.1952 Rozpocząło pierwszy rok swej działalności (Niższe) Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej w Wieluniu. Przetrwało ono do końca roku szkolnego 1954/1955.
 • 15.03.1953 Ukazał się ostatni – w czasach stalinowskich- numer Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.
 • 28-29.09.1954 Pierwszy Synod Diecezji Częstochowskiej pod przewodnistwem biskupa Zdzisława Golińskiego.
 • 28.06.1956 Jasnogórskie Śluby Narodu w trzechsetną rocznicę ślubów krola Jana Kazimierza, których tekst zredagował uwięziony kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
 • 28.06.1957 Na Jasnej Górze inauguracja pierwzsej Narodowej Peregrynacji (trwala 23 lata) kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Czestochowskiej, poświęconej przez papieża Pisua XII.
 • 26.10.1960 Ks. dr Stefan Bareła mianowany przez papieża Jana XXIII biskupem pomocniczym w Częstochowie i tytularnym Illarimy.
 • 08.01.1961 r. Ks. dr Stefan Bareła z rąk biskupa Zdzisława Golińskiego otrzymał święcenia biskupie w katedrze częstochowskiej. Wspólkonsekratorami byli: biskup pomocniczy Stanisław Czajka z Czestochowy i biskup pomocniczy Karol Wojtyła z Krakowa.
 • 22.06.1962 Ojciec Św. Jan XXIII nadał katedrze częstochowskiej tytul bazyliki mniejszej.
 • 11.10-8.12.1962 Udział biskupa Zdzisława Golińskiego w I Sesji Soboru Watykańskiego II.
 • 06.07.1963 Zgon biskupa Zdzisława Golińskiego – II biskupa częstochowskiego. Pochowany w krypcie czestochowskiej bazyliki katedralnej.
 • 17.01.1964 Biskup pomocniczy w Czestochowie Stefan Bareła został mianowany przez papieża Pawła VI biskupem czestochowskim. III biskup czestochowski objął diecezję 5.02.1964 roku, która liczyla wtedy 242 paraie, 24 dekanaty. Uroczysty ingres do bazyliki katedralnej miał miejsce 12 kwietnia 1964 roku.
 • 14.09-21.11.1964 Biskup Stefan Bareła uczestniczył w pracach III Sesji Soboru Watykańskiego II.
 • 03.11.1964 Ks. dr Tadeusz Szwagrzyk mianowany został biskupem pomocniczym w Częstochowie i tytularnym Ity. Święcenia biskupie otrzymał w bazylice katedralnej 07.02.1965 r. z rąk biskupa Stefana Bareły. Współkonsekratorami byli: biskup opolski Franciszek Jop i biskup pomocniczy Stanisław Czajka.
 • 04.07.1965 Zmarł biskup pomocniczy Stanisław Czajka. Pochowany w krypcie bazyliki katedralnej w Częstochowie.
 • 14.09-08.12. 1965Biskup Stefan Bareła i biskup Tadeusz Szwagrzyk uczestniczyli w IV Sesji Soboru Watykańskiego II.
 • 20.10.1965 Ojciec św. Paweł VI bullą „Rationabile obsequium” – na prośbe biskupa Stefana Bareły – wznowil kapitułe kolegiacką w Wieluniu.
 • 12.11.1965 Papiez Paweł VI mianował ks. lic. Franciszka Musiela biskupem pomocniczym w Czestochowie i tytularnym Tamaty. Święceń biskupich udzielił mu w bazylice jasnogorskiej 30 stycznia 1966 r. ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski.Współkonsekratorami byli: biskup Stefan Bareła i biskup Tadeusz Szwagrzyk.
 • 03.05.1966 Centralne obchody Millennium Chrztu Polski na Jasnej Górze. Episkopat Polski złożył „Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”.
 • 1967 Biskup Stefan Bareła powołał do życia Studium Dokumentacji Soborowej, które w następnych latach przekształcilo się w Instytut Eklezjologiczny, a w roku 1981 w Instytut Teologiczny. Pierwszym rektorem do roku 1992 r. był ks. prof. dr hab. Stanisław Wilhelm Grzybek.
 • 20-21.05.1967 W kościele Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu odbyły się, z udzialem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski i abpa Karola Wojtyły, metropolity krakowskiego oraz innych biskupów polskich, uroczystości millenijne dla Zagłębia Dąbrowskiego.
 • 13.08.1967 Koronacja Figury Matki Bożej w Leśniowie k. Żarek, dokonana przez kard. Stefana Wyszyńskiego przy współudziale kard. Karola Wojtyly i biskupa Stefana Bareły oraz innych biskupów.
 • 19.05.1968 Koronacja Figury NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, dokonana przez kard. Stefana Wyszyńskiego z udzialem kardynała Karola Wojtyły i 12 innych biskupów.
 •  08.10.1970 Rozpoczęło działalność Tirocinium Pastoralne dla diakonów i prezbiterów, pięciu pierwszych roczników święceń.
 • 30.11.1970 Biskup Stefann Bareła powołał pierwsza Rade Kapłańską i Rade Duszpasterską w diecezji częstochowskiej.
 • 07.09.1971 Koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu, dokonana przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w obecności kard. Karola Wojtyly, 40 biskupów i 250 księży.
 • 30.09-06. 11.1971 Biskup Stefan Bareła uczestniczył w Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconemu kapłaństwu i sprawiedliwości społecznej.
 • 05.05.1973 Uroczystości w Wieruszowie, z udziałem kard. Karola Wojtyły, kard. Bolesława Kominka i 17 innych biskupów, z racji 300-lecia śmierci Ojca Augustyna Kordeckiego.
 • listopad 1973 Ukazał się pierwszy tom „Częstochowskich Studiów Teologicznych”.
 • 16.02.1975 Reorganizacja sieci dekanatów Diecezji Częstochowskiej (odtąd diecezja liczy 45 dekanatów).
 • 28.12.1975 Biskup Stefan Bareła zapowiada zwołanie II Synodu Diecezji Częstochowskiej.
 • 08.01.1976 Dekret Bpa Czestochowskiego Stefana Bareły otwierający prace II Synodu Diecezjalnego w Czestochowie.
 • 29.01.1978 Powstanie Studium Życia Rodzinnego w Czestochowie.
 • 20.09.1978 Powołanie Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.
 • 23.10.1978 Ks. dr Mirosław Jan Kołodziejczyk mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym w Czestochowie i tytularnym Avissy. Święcen biskupich udzielil mu 31 grudnia 1978 r. biskup Stefan Bareła. Współkonsekratorami byli: biskup Tadeusz Szwagrzyk i biskup Stanisław Smoleński z Krakowa.
 • 04-06.06.1979 Pierwsza wizyta apostolska Ojca Św. Jana Pawła II w Częstochowie ( Jansa Góra, Bazylika Katedralna, kościół św. Zygmunta, Dom Biskupi).
 • 24.06.1979-12.10.1980 Nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach Diecezji Częstochowskiej.
 • 19.06.1980 Biskup Stefan Bareła pośięcil nowo wybudowaną część Domu Księży Emerytów przy ul. 3 Maja 6/8 w Częstochowie; budowę prowadził dyrektor tegoż Domu ks. Ludwik Warzybok.
 • 04.08.1980 Biskup Stefan Bareła powołał Seminarium Naukowe Teologów Diecezji Częstochowskiej, które od 18.02.1997 r. jest Sekcją Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 05.03.1981 Prezes Glównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zezwolił Kurii Diecezjalnej na wydawanie drukiem Tygodnika Katolickiego „Nieziela” w nakładzie 100 tyś egzemplarzy i objetości 8 stron.
 • 28.03.1981 Zezwolenie wojewody częstochowskiego na budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
 • 06.01.1981 Ukazał sie pierwszy numer wznowionego Tygodnika „Niedziela”. Redaktorem naczelnym został ks. Ireneusz Skubiś.
 • 03.05.1981 Erekcja Instytutu Teologicznego w Częstochowie, będącego kontynuacją Studium Dokumentacji Soborowej.
 • 11.10.1981 W pierwszą rocznice zakończenia nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej odslonięto na Domu Biskupim tablicę upamietniająca wizytę apostolską Ojca św. Jana Pawła II w Częstochowie i w tym domu.
 • 30.01.1982 Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego zatwierdziła Instytut Teologiczny w Częstochowie i umowę o współpracy z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, na mocy której powstała Sekcja Eklezjologiczno – Mariologiczna PAT-u z siedzibą w Częstochowie.
 • 02.02.1982 Ustanowienie 6 regionów duszpasterskich Diecezji Częstochowskiej: Częstochowski I, Częstochowski II, Radomszczański, Wieluński, Zagłębiowski i Zawierciański.
 • 28.04-05.05.1982 Nawiedzenie bazyliki katedralnej w Częstochowie przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z racji 600-lecia obecności  Obrazu Jasnogórskiego.
 • 25.08.1982 Jubileuszowa Procesja Sześciu Wieków z bazyliki katerdalnej na Jasną Górę.
 • 26.08.1982 Uroczystości 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze.
 • 24.10.1982 Odslonięcie i poświęcenie w bazylice katedralnej płaskorzeźby przedstawiającej sylwetke Ojca św. Jana Pawła II, a upamietniającej jego wizytę apostolską w tejże bazylice 5 czerwca 1979 r.
 • 08.12.1982 Powolanie Dzieła Przyjaciół Budowy Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
 • 24.01.1983 Powołanie Czestochowskiego Wydawnictwa Diecezjalnego „Regina Poloniae”; pierwszym redaktorem został ks. Jan Kowalski.
 • 26.02.1983 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Przyjeto projekt mgra inż. arch. Jerzego Kopyciaka.
 • 18-21.06.1983 Druga wizyta apostolska Ojca Św. Jana Pawła II w Częstochowie.
 • 26.08.1983 Poświęcenie placu pod budowę Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie przy ul. Św. Barbary 41.
 • 03.11.1983 Umowa pomiędzy biskupem czestochowskim Stefanem Barełą a generałem Zakonu Paulinów o. Józefem Płatkiem, na mocy której biskup przekazał paulinom klasztor i parafię Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, a generał przekazał diecezji paulińską działkę przy ul. Św. Kazimierza w Częstochowie ( stanowi ona wschodnia część posesji Wyższego Seminarium Duchownego).
 • 12-20.11.1983 Nawiedzenie  Matki Możej Diecezji Częstochowskiej ( Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zawiercie, Radomsko, Wieluń, Częstochowa) w Kopii Jej Cudownego Obrazu z racji Jasnogórskiego 600-lecia i Roku Odkupienia.
 • 20.11.1983 Uroczystość Chrystusa Króla, uroczysta procesja  z Bazyliki Katedralnej na Jasną Górę z rozważaniem Tajemnic Odkupienia (5 stacji) z racji Roku Odkupienia i zakończenia julileuszu 600-lecia obecności Matki Bożej w Cudownym Jasnogórskim Obrazie.
 • 21.12.1983 Przyłączenie Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego do Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
 • 25.11.1983 Reorganizacja sieci dekanalnej (39 dekanatów).
 • 12.02.1984 Zgon II biskupa częstochowskiego Stefana Bareły. Pogrzeb odbył się 15 lutego. Uczestniczyło w nim ponad 50 biskupów z Kardynałem Józefem Glempem, Prymasem Polski i Kardynałem Franciszkiem Macharskim, metropolitą krakowskim. Ciało złożono w krypcie bazyliki katedralnej w Częstochowie.
 • 08.09.1984 Ojciec św. Jan Paweł II wyniósł do godności biskupiej u ustanowił IV biskupem Diecezji Częstochowskiej Ks. dr Stanisława Nowaka, rektora Wyższego Krakowskiego Seminarium Duchownego.
 • 25.11.1984 Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, udzielił w bazylice katedralnej Świętej Rodziny święcen biskupich Księdzu Stanisławowi Nowakowi. Współkonsekratorami byli: kardynał Stanisław Macharski, metropolita krakowski, biskup Julian Groblicki z Krakowa oraz 11 innych biskupów. Następnego dnia ksiądz biskup Stanisław Nowak objął kanoniczne rządy diecezją,a 8 grudnia tegoż roku odbył uroczysty ingres do bazyliki katedralnej. W dniu objęcia diecezji przez biskupa Stanisława Nowaka diecezja liczyła 39 dekanatów, 303 parafie, 24 wikariaty terenowe i 15 ośrodków duszpasterskich przygotowanych do powolania tam parafii oraz 736 księży.
 • 27.02.1985 Biskup Stanisław Nowak wznowił prace II Synodu Diecezji Częstochowskiej, przerwane śmiercią biskupa Stefana Bareły.
 • 26.08.1985 Reorganizacja sieci dekanalnej ( 45 dekanatów).
 • 16.12.1985 Dekret ustanawiający codzienną adoracje Najświętszego Sakramentu w kościele Sióstr Bernardynek w Wieluniu od 1 stycznia 1986 r.
 • 14.03.1986 Dekret ustanawiający codzienną adoracje Najświętszego Sakramentu w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu od 6 kwietnia 1986 r.
 • 23.11.1986 Urroczyste zakończenie II Synodu Diecezji Częstochowskiej.
 • 08-14.06.1987 Drugi Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce. Stacja Kongresowa w Częstochowie, 12-13 czerwca 1987 roku, z udziałem i pod przewodnictwem Ojca św. Jana Pawła II.
 • W nawiązaniu do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego odbyły sie w diecezji kongresy regionalne: 24 maja 1987 r. w Zawierciu, 29 czerwca w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sosnowcu, 13 września 1987 r. w Wieluniu, 17 września 1987  w Radomsku, 18 paxdziernika 1987 r. w kościele św. Wojciecha w Częstochowie, 22 listopada 1987 r. w Dąbrowie Górniczej, 15 maja 1988 r. we Mstowie.
 • 01.01.1988 Początek Nieustannej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Diecezji Częstochowskiej (Doby Eucharystyczne), wprowadzonej dekretem biskupa Stanisława Nowaka z dnia 8 grudnia 1987 roku dla upamietnienia II Kongresu Eucharystycznego.
 • 06.12.1989 Biskup Stanisław Nowak poświęcił Dom Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście, jedno z dzieł II Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Budowe prowadził Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej ( ks. Jan Wilk), ks. Stanislaw Gasiński, ks. Leon Pawel Wódka.
 • 06.12.1989 Uruchomienie pierwszej stolowki wydającej obiady dla najbardziej potrzebujących – przy baazylice katedralnej. Następne stołówki zaczęły służyć biednym: od 08.12.1989 r. –  w Domu Dzieła Miłosierdzia Bożego, przy ul. Pałczyńskiego 58 w Częstochowie, od 23.12.1989 r. – w parafii św. Józefa w Częstochowie, od 8 lutego 1990 r. – w parafiii św. Lamberta w Radomsku, od 15.02.1990 r. – w parafii Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, od 20.02.1990 r.- dla mlodieży akademickiej w Sosnowcu przy ul. Krzywej.
 • 01.01.1990 Powołanie Caritas Diecezji Częstochowskiej (dekret bpa Stanisława Nowaka z dnia 25 X 1989r.); jej pierwszym dyrektorem po reaktywowaniu został ks. mgr Czesław Mendak.
 • 28.05.1990 Ustanowienie dekanatu koziegłowskiego 946 dekanatów).
 • 01.09.1990 Powrót katechizacji do szkół.
 • 16-23.09.1990 VI Ogolnopolski Kongres Mariologiczny i Maryjny w Częstochowie. Nabożeństwa kongresowe: 20 września- dla mlodzieży w kościele św. Józefa, 21 września – dla rodziców w kościele św. Józefa, 22 września- nieszpory maryjne w bazylice katedralnej, procesja kongresowa z bazyliki katedralnej przed Szczyt Jasnogórski i tu Msza św. pontyfikalna.
 • 01.12.1990 Rozpoczęło w diecezji swa dzialalność Katolickie Stowarzyszenie Mlodzieży. Pierwszym dyrektorem oddziału diecezjalnego KSM został ks. Marian Szczerba.
 • 07.03.1991 I Diecezjalny Kongres Trzeźwości.
 • 15.08.1991 Ojciec Święty Jan Pawel II obecny na VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie poświęciil gmach Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie.
 • 03.10.1991 Dekret biskupa Stanisława Nowaka formalnie przenoszący Wyższe Częstochowskie Seminarium Duchowne z Krakowa do Częstochowy. Ineauguracja pierwszego roku akademickiego już w Czestochowie w budynkach częściowo ukończonych.
 • 14.12.1991 Poświęcenie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego „Święta Puszcza” w Olsztynie przy ulicy Kühna 50 (obecnie Świętej Puszczy 6), powstałego z przebudowy i i rozbudowy domu służącego do 1946 r. – Diecezji, a następnie do tego roku do 1984 zamienionego na Państwowy Dom Dziecka. Prace budowlane prowadzil najpierw ks. Ryszard Grzesik, a następnie doprowadzil do szczęśliwego końca ks. Marian Duda.
 • 25.03.1992 Ogloszenie bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”, która Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce. Diecezja Częstochowska została ustanowiona archidiecezją, a biskup Stanisław Nowak arcybiskupem metropolitą czestochowskim. Metropolię Częstochowską stanowią: Archidiecezja Częstochowska, Diecezja Radomska, Diecezja Sosnowiecka. Trzy dekanaty w Dąbrowie Gorniczej, Łazy, Sączów, Siewierz, Trójcy Przenajświętszej w Będzinie, św. Stanisława BM w Czeladzi i cztery dekanaty w Sosnowcuzostały wyłączone z diecezji i przyłączone do nowej Diecezji Sosnowieckiej, natomiast dekanaty: Bolesławiec (bez parafii Skomlin), Lututów (bez parafii Naremice) i Wieruszów – dołączone do nowo powołanej diecezji kaliskiej. Diecezja Częstochowska przed reorganizacją miała 46 dekanatów, 401 parafii, 827 księży i ponad 1.400.000 wiernych.
 • 28.03.1992 Dekret arcybiskupa metropolity Stanisława Nowaka zmieniający tytuł „Częstochowskich Wiadomości Diecezjalnych” na „Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej”.
 • 03.05.1992 Ineauguracja Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat” w Częstochowie. Początki tego Radia sięgają VI Światowego Dnia Młodzieży, kiedy zaczęło funkcjonować z inicjatywy ks. Mariana Dudy, jako radio służące sprawom tego Dnia. Pierwsza katolicka rozgłośnia radiowa w Polsce.
 • 29.06.1992 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak w bazylice św. Piotra i Pawła w Rzymie otrzymał z rak Ojca św. Jana Pawła II paliusz.
 •  02.12.1992 Zmarł biskup pomocniczy Franciszek Musiel. Pogrzeb odbył sie 5 grudnia 1992 r. Pochowany w krypcie kościoła Przemienienia Pańskiego ( dziś Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus) na cmentarzu „Kule” w Czestochowie.
 • 07.12.1992 Zmarł biskup pomocniczy Tadeusz Szwagrzyk. Pogrzeb odbył się 10 grudnia 1992 r. Pochowany w krypcie kościoła Przemienienia Pańskiego ( dziś Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus) na cmentarzu „Kule” w Czestochowie.
 • 27.12.1992 Arcybiskup Stanisław Nowak ustanowił Kolegiacką Kapiyułę Zawierciańsko – Żarecką przy kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
 • 25.03.1993 Akt Zawierzenia Archidiecezji Częstochowskiej Najświętszej Maryi Pannie.
 • 31.05.1993 Arcybiskup Stanisław Nowak ustanowil Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne przy Instytucie Teologicznym, mające za zadanie „integralną, pogłębioną i systematyczną formację katechetów świeckich i zakonnych”.
 • 06.11.1993 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak, podczas dorocznej pielgrzymki prezbiterów Archidiecezji z bazyliki architedralnej na Jasną Góre, poświęcił mury seminaryjnego kościoła p.w. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana przy ul. Św. Barbary 41 w Czestochowie.
 • 18.12.1993 Ks. dr Antoni Długosz ustanowiony przez Ojca św. Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej i tytularnym Aggar.
 • 06.01.1994 Ojciec św. Jan Paweł II udzielił w Rzymie święceń biskupich  ks. Antoniemu Józefowi Długoszowi.
 • 02.02.1994 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak powołał Katolicki Uniwersytet Ludowy Archidiecezji Częstochowskiej; jego pierwszym dyrektorem został ks. Stanisław Iłczyk.
 • 11.02.1994 Z woli Ojca św. Jana Pawła II w Czestochowie na Jasnej Górze odbył się II. Światowy Dzień Chorego.
 •  03.03.1994 Zmarl biskup pomocniczy Mirosław Jan Kołodziejczyk. Pogrzeb odbył się 5 marca 1994 roku. Pochowany w krypcie kościoła Przemienienia Pańskiego ( dziś Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus) na cmentarzu „Kule” w Czestochowie.
 • 25.10.1994 Bulla „Totius Polonicae terrae christifideles” Ojca św. Jana Pawła II ogłaszająca Najświętsza Maryję Pannę Częstochowską Patronką przed Bogiem Częstochowskiej Prowincji Kościelnej.
 • 10.05.1995 Dekret ustanawiający Archidiecezjalną Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – Akcja Katolicka.
 • 15-28.10.1995 Nawiedzenie Figury Matki Bożej z Fatimy w Archidiecezji Częstochowskiej (Jasna Góra- Polska Stacja Światowej Peregrynacji).
 • 18-24.08.1996 XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny w Częstochowie.
 • 24-26.08.1996 XIX Międzynarodowy Kongres Maryjny w Częstochowie.
 • 25.08.1996 Koronacja papieskimi koronami wizerunku Najświętszej Maryi Panny Mrzygłodzkiej w Myszkowie – Mrzygłodzie w ramach XIX Międzynarodowego Kongresu Maryjnego dokonana przez Legata Papieskiego Kardynała Adama Józefa Maidę z Detroid w USA.
 • 24.11.1996 Dekret arcybiskupa metropolity częstochowskiego Stanisława Nowaka powołujący Akcję Katolickę Archidiecezji Częstochowskiej.
 • 18.02.1997 Powołano w Częstochowie Sekcję Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.
 • 04.06.1997 Piąta wizyta apostolska Ojca Swiętego Jana Pawła II w Częstochowie.
 • 23.11.1997 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak poświęcil dwie nowo wzniesione wieże bazyliki archikatedralnej Świetej Rodziny w Częstochowie (dedykowane Najświętszej Maryi Pannie i św. Józefowi).
 • 20.04.1998 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak poświęcil i otworzył Muzeum Archidiecezji Czestochowskiej im. Biskupa Teodora Kubiny przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie; pierwszym dyrektorem Muzeum został ks. kanonik mgr Bogdan Blajer.
 • 26.11.1998 Ustanowienie dekanatu Podwyższenia Krzyża Świętego (Świętokrzyski) w Częstochowie (32 dekanaty).
 • 41.01.1999 Powołanie dekanatu Miedźnowskiego ( archidiecezja liczyła 33 dekanaty).
 • 30.04-08.05.1999 W Internecie ukazała się sytona archidiecezji częstochowskiej pod redakcja ks. Józefa Mielczarka, pierwszego diecezjalnego koordynatora ds. komputeryzacji; http://www.adiec.czest.niedziela.pl/.
 • 13.06.1999 Ojciec Święty Jan Pawel II podczas VII Pielgrzymki Apostolskiej do Polski, w Warszawie, na Placu Józefa Piłsudskiego, dokonał beatyfikacji ( w gronie  108 Męczenników) Sług Bożych Ks. Ludwika Rocha Gietyngiera ( ur. 16 VIII 1904 r., Żarki, zm. 30 XI 1941 r., w Dachau, proboszcz parafii św. Tekli w Raczynie) i Ks. Maksymiliana Binkiewicza ( ur. 21 II 1908 r., Żarnowice, zm. 24 VI 1942 r. w Dachau, proboszcz parafii św. Rocha w Konopnicy). Są pierwszymi blogosławionymi w dziejach Kościoła Czestochowskiego. Ojciec Swięty wyznaczył 12 czerwca jako dzień Ich liturgicznego wspomnienia.
 • 17.06.1999 Szósta wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Częstochowie.
 • 06.11.1999 Poświęcenie Domu Dobroczynności „Caritas” w Częstochowie przy ul. Staszica 5, zakupiony i zmodernizowany staraniem ks. Czesława Mendaka i ks. Ksawerego Sokołowskiego.
 • 25.12.1999 Powołanie dekanatów: Św. Antoniego z Padwy w Częstochowie i Św. Stanisława BM w Mokrsku (Mokrskiego), archidiecezja lcziy 35 dekanatów.
 • 05.03.2000 Beatyfikacja 11 Sióstr Nazaretanek, Męczennic z Nowogródka(+1 sierpnia 1943 r.), wśród nich Siostry Marii Kanuty Chrobot, urodzonej 22.05.1896 r. i ochrzczonej w parafii św. Tekli w Raczynie. Ojciec św. wyznaczył 4 września jako dzień Ich liturgicznego wspomnienia. Jest trzecią błogosławioną w dziejach Kościoła Częstochowskiego.
 • 20.04.2000 (Wielki Czwartek) Ks. prałat dr Jan Wątroba, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, ustanowiony przez Ojca
  Świętego Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej i tytularnym Bisica.
 • 20.05.2000 (sobota) Ks. pralat dr Jan Wątroba otrzymal święcenia biskupie z rąk arcybiskupa Stanisława Nowaka, metropolity czestochowskiego, w bazylice archikatedralnej w Częstochowie; współkonsekratorami byli: arcybiskup lubelski Józef Życiński i biskup pomocniczy częstochowski Antoni Długosz.
 • 30.07.2000 Koronacja diecezjalna obrazu Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia we Mstowie; arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak i biskupi pomocniczy: Antoni Długosz i Jan Wątroba.
 • 4-7.09.2000 Jubileuszowa Pielgrzymka i Konferencja Formatorów Wyższych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych i Delegatów Biskupich do Spraw Formacji Kapłańskiej ( w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie).
 • 14.09.2000 Powolanie Studium Duchowości Chrześcijańskiej i Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie.
 • 28.10.2000 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak powolał Kolegiacką Kapitułę Radomszczańską pod wezwaniem Św. Jadwigi Królowej przy kościele Św. Lamberta w Radomsku, jednocześnie podniesionym do godności kolegiaty.
 • 28.04.2002 Arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak powołał Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Archidiecezji Częstochowskiej.
 • 25.05.2002 Koronacja diecezjalna obrazu Matki Bożej Dankowskiej w Dankowie; arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak i biskupi pomocniczy: Antoni Długosz i Jan Wątroba.
 • 06.06.2002 ABP Stanisław Nowak zainaugurował wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w kościele Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach – Mieście.
 • 30.11.2002- 30.11.2003 Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w Archidiecezji Częstochowskiej; Ojciec Święty Jan Pawel II podczas audiencji generalnej 13 listopada 2002 r., w obecności delegacji z Archidiecezji Częstochowskiej z  Arcybiskupem Metropolitą Stanisławem Nowakiem na czele, poświęcił Obraz Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego. Obraz namalował art. malarz Witold Bulik z Częstochowy. Kustoszami Obrazu Nawiedzenia zostali mianowani: ks. prałat dr Stanisław Gębka, ks. kanonik lic. Andrzej Parusiński, ks. mgr Marek Bator.
 • 31.05.2004 Koronacja diecezjalna obrazu Matki bożej Kłobuckiej – Niepokalanej Ucieczki Grzeszników w Kłobucku;  arcybiskup Metropolita Stanisław Nowak i biskupi pomocniczy: Antoni Długosz i Jan Wątroba.
 • 28.05.2005 Koronacja papieskimi koronami wizerunku Najświętszej Maryi Panny Pajęczańskiej Matki Kościoła w Pajęcznie przez kardynała Stanisława Nagy’ego SCJ z Krakowa,z udziałem arcybiskupa Stanisława Nowaka i 9 biskupów.
 • 22-29.10.2005 VIII Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny w Częstochowie pod hasłem „Panie, zostań z Ludem Bożym Archidiecezji Częstochowskiej” na zakończenie Roku Eucharystii i w roku 80-lecia Diecezji Częstochowskiej.
 • 31.05.2008 Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak, uroczyście poświęcił (konsekrował) nowy soborowy ołtarz w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Rodziny w Częstochowie umieszczając w nim relikwie św. Andrzeja Boboli KM Patrona Polski
 • 29.12.2011 Ojciec Św. Benedykt XVI przyjął rezygnację Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka z posługi arcybiskupa metropolity częstochowskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 KPK i mianował arcybiskupem metropolitą częstochowskim dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo.
 • 02.02.2012 O godzinie 11.00 odbył się INGRES V. Biskupa Częstochowskiego-II. Metropolity Częstochowskiego Arcybiskupa dra Wacława Depo, do Bazyliki Archikatedralnej p.w. Świętej Rodziny w Częstochowie, z udziałem 56 biskupów i Ks. Kard. Józefa Glempa
 • 25.05.2012 Ks. Arcybiskup Wacław Depo powołał Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji
 • 29.06.2012 Ks. Arcybiskup Metropolita Wacław Depo w bazylice św. Piotra i Pawła w Rzymie otrzymał z rak Ojca św. Benedykta XVI paliusz.
 • 14.06.2013 Dotychczasowy biskup pomocniczy, Ks. Bp dr Jan Wątroba mianowany Biskupem Rzeszowskim przez Ojca Św. Franciszka
 • 01-08.02.2014 Odbyła się wizyta Ad Limina Apostolorum Episkopatu Polski, Archidiecezję Częstochowską reprezentował Arcybiskup Wacław Depo, który 7 lutego wraz ze księżmi studentami został przyjęty na audiencji przez Ojca Św. Franciszka